Filologia - specjalność: filologia angielska Łódź - II stopień, zaoczne, Uniwersytet Łódzki Wydział Filologiczny

Przejdź na stronę! www.uni.lodz.pl
Opis


Studia na kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA pozwalają na uzyskanie wysokiej kompetencji językowej oraz gruntownej i wszechstronnej wiedzy w zakresie wybranej specjalności. Postawa otwartości wobec języków i kultur oraz nabyte w czasie studiów umiejętności w zakresie rozwiązywanie problemów zawodowych, wydawania opinii oraz komunikacji międzykulturowej przygotowują do podjęcia pracy tłumacza, nauczyciela języka obcego we wszystkich typach szkół (pod warunkiem ukończenia bloku zajęć nauczycielskich), pracy w środkach masowego przekazu, wydawnictwach, redakcjach czasopism, działach promocji oraz szeroko rozumianej nauce i kulturze. TRANSLATORYKA to dwuletnie wieczorowe studia magisterskie dające absolwentom dyplom magistra filologii angielskiej. Zajęcia odbywają się od godziny 15.30 w 3 lub 2 dni w tygodniu. Specjalność ta pozwala zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne w zawodzie tłumacza. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności językowych w zakresie tłumaczenia ogólnego oraz tłumaczenia specjalistycznego.

SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie w sposób zbliżony do rodzimego użytkownika języka na najwyż- szym poziomie biegłości (C2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy) w komunikacji międzykulturowej i specjalistycznej. Absolwenci studiów magisterskich na kierunku filologia (filologia angielska) mogą znajdować zatrudnienie we wszelkich instytucjach, takich jak urzędy państwowe i publiczne, banki, przedsiębiorstwa, ambasady i konsulaty, itd., gdzie znajomość języka angielskiego jest konieczna. Podstawową formą zatrudnienia absolwenta wieczorowej filologii angielskiej jest jednak praca tłumacza tekstów pisanych lub słowa żywego, a także, 122 pod warunkiem zdania egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, praca tłumacza przysięgłego. Oferując wszechstronne przygotowanie w wybranej specjalizacji, FILOLOGIA ANGIELSKA przygotowuje do podjęcia pracy w wielu atrakcyjnych zawodach wymagających kreatywności i umiejętności językowych. Absolwent jest również przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach III stopnia (doktoranckich).

Czesne od 4900,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.7624552,19.4545907&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7624552,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl filolog.uni.lodz.pl

Studia na kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA pozwalają na uzyskanie wysokiej kompetencji językowej oraz gruntownej i wszechstronnej wiedzy w zakresie wybranej s...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...