Filologia - specjalność: filologia germańska Łódź - II stopień, zaoczne, Uniwersytet Łódzki Wydział Filologiczny

Przejdź na stronę! www.uni.lodz.pl
Opis


Studia na FILOLOGII GERMAŃSKIEJ pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegó- łowej wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego, rozwijają umiejętności językowe, przydatne do rozpoczęcia kariery zawodowej w szkolnictwie, w biurach tłumaczy, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w wydawnictwach, w innych instytucjach kultury. Na studiach II stopnia istnieje możliwość uzupeł- nienia wiedzy podstawowej dla absolwentów studiów nie związanych z filologią germańską, pogłębienia wiedzy filologicznej, kontynuowania drugiego kierunku, ewentualnie wybrania fakultetu zawodowego.

SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent filologii germańskiej II stopnia posiada:

  • zbliżoną do rodzimej znajomość języka na poziomie C2 wg europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (Common Reference Levels);
  • znajomość niemieckiego języka specjalistycznego w kilku dziedzinach;
  • przygotowanie do ustawicznego samokształcenia językowego i metodycznego (w tym prowadzenia samodzielnej kwerendy bibliotecznej, korzystania z Internetu i innych źródeł).
Czesne od 4700,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.7624552,19.4545907&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7624552,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl filolog.uni.lodz.pl

Studia na FILOLOGII GERMAŃSKIEJ pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegó- łowej wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego, rozwijają umiejętności ...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...