Filologia - specjalność: filologia klasyczna Łódź - I i II stopień, dzienne, Uniwersytet Łódzki Wydział Filologiczny

Przejdź na stronę! www.uni.lodz.pl
Opis


Studia na kierunku FILOLOGIA KLASYCZNA pozwalają uzyskać gruntowną wiedzę w zakresie języka łacińskiego i greckiego, a także literatury i kultury starożytnej. Studia klasyczne o profilu nowożytna kultura i sztuka śródziemnomorska ukierunkowane są na kształcenie osób specjalizujących się w kulturze grecko-rzymskiej od czasów starożytnych do współczesności.

Istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalności:

 • Filologia klasyczna z nowożytną kulturą i sztuką śródziemnomorską

SYLWETKA ABSOLWENTA Pełne studia filologii klasycznej dają absolwentom z tytułem magistra:

 • znajomość języków klasycznych, która umożliwia samodzielną pracę z oryginalnymi tekstami autorów starożytnych (tłumaczenie na język polski, analiza literacka i naukowa);
 • gruntowną wiedzę z zakresu: literatury greckiej i rzymskiej, językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem gramatyki opisowej i historycznej obu języków klasycznych, historii starożytnej Grecji i Rzymu, filozofii, archeologii śródziemnomorskiej;
 • wszechstronne wykształcenie humanistyczne, co pozwala na podjęcie pracy w najrozmaitszych zawodach i na różnorodnych stanowiskach oraz łatwe przystosowanie się do oczekiwań przyszłego pracodawcy (instytuty naukowe, biblioteki, archiwa, wydawnictwa, środki masowego przekazu);
 • możliwość wykonywania zawodu nauczyciela języka łacińskiego i kultury antycznej w szkołach ogólnokształcących;
 • znajomość języka włoskiego i nowogreckiego w mowie i piśmie.
Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • wos
  • historia
  • historia sztuki
  • historia muzyki
  • łacina
  • jezyk obcy
  • Filozofia
  • Greka
  • kultura antyczna
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • polski
  • jezyk obcy


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.7624552,19.4545907&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7624552,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl filolog.uni.lodz.pl

Studia na kierunku FILOLOGIA KLASYCZNA pozwalają uzyskać gruntowną wiedzę w zakresie języka łacińskiego i greckiego, a także literatury i kultury starożytnej...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...