Filologia - specjalność: filologia romańska Łódź - I i II stopień, dzienne, Uniwersytet Łódzki Wydział Filologiczny

Przejdź na stronę! www.uni.lodz.pl
Opis


Studia I stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA trwają 6 semestrów (3 lata) i prowadzone są wyłącznie w trybie dziennym. Zakończone są egzaminem licencjackim. Program studiów jest zgodny ze standardami ministerialnymi. Cykl kształcenia obejmuje nie mniej niż 2000 godzin dydaktycznych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w przedmiotowych językach obcych. Oceniane są na podstawie egzaminów lub zaliczeń końcowych. Podlegają również Europejskiemu Systemowi Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). W trakcie studiów student musi uzyskać co najmniej 180 punktów zaliczeniowych ECTS. Na podstawie transferu tychże punktów rozliczane są stypendia zagraniczne, na które studenci kierunku mogą wyjeżdżać w ramach programu LLP-Erasmus. Stypendia te trwają jeden lub dwa semestry i w wydatny sposób umożliwiają wzbogacenie wiedzy zdobytej na studiach, która daje kwalifikacje niezbędne do rozpoczęcia przyszłej kariery zawodowej związanej nie tylko z samą znajomością języków obcych, ale i historii, kultury i cywilizacji francuskiego obszaru językowego.

Istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalności:

 • Filologia romańska + język angielski
 • Filologia romańska + język niemiecki
 • Filologia romańska + język rosyjski

SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent studiów I stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA posiada wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka francuskiego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka francuskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz bardzo dobrą znajomością drugiego języka (hiszpańskiego, włoskiego, angielskiego, rosyjskiego lub niemieckiego). Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury, jak również nauczanie języka w szkole – pod warunkiem ukończenia specjalizacji nauczycielskiej (zgodnie zestandardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • wos
  • historia
  • historia sztuki
  • historia muzyki
  • łacina
  • jezyk obcy
  • Filozofia
  • kultura antyczna
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • angielski
  • rosyjski
  • francuski
  • niemiecki
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • polski


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.7624552,19.4545907&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7624552,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl filolog.uni.lodz.pl

Studia I stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA trwają 6 semestrów (3 lata) i prowadzone są wyłącznie w trybie dziennym. Zakończone są egzaminem licencja...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...