Filologia - specjalność: filologia włoska Łódź - I stopień, dzienne, Uniwersytet Łódzki Wydział Filologiczny

Przejdź na stronę! www.uni.lodz.pl
Opis


Studia I stopnia na kierunku FILOLOGIA WŁOSKA trwają 6 semestrów (3 lata) i prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym dziennym. Zakończone są egzaminem licencjackim potwierdzającym uzyskanie tytułu licencjata filologii włoskiej ze specjalizacją translatorską w zakresie terminologii specjalistycznych w przekładzie. Program studiów jest zgodny ze standardami ministerialnymi. Cykl kształcenia obejmuje 2055 godzin dydaktycznych. Zajęcia dydaktyczne przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych prowadzone są początkowo w języku polskim, następnie w języku włoskim. W programie studiów uwzględniono: blok przedmiotów z praktyczną nauką języka włoskiego od podstaw (grupa początkująca) lub na poziomie średnio-zaawansowanym (grupa ze znajomością języka włoskiego) i lektoratem z drugiego języka nowożytnego, blok przedmiotów kierunkowych z językoznawstwa, literatury i kultury włoskiej oraz blok przedmiotów specjalizacji translatorskiej z praktykami studenckimi. Przedmioty oceniane są na podstawie egzaminów lub zaliczeń końcowych. Podlegają również Europejskiemu Systemowi Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). W trakcie studiów student musi uzyskać co najmniej 180 punktów zaliczeniowych ECTS. Na podstawie transferu tychże punktów rozliczane są stypendia zagraniczne, na które studenci kierunku mogą wyjeżdżać w ramach programu LLP-Erasmus. Stypendia te trwają jeden lub dwa semestry.

SYLWETKA ABSOLWENTA Po 6 semestrach nauki absolwent studiów I stopnia na kierunku FILOLOGIA WŁOSKA posiada wiedzę o języku, literaturze i kulturze włoskiej oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej, przede wszystkim jako tłumacz w zakresie terminologii specjalistycznych. Legitymuje się znajomością języka włoskiego na poziomie biegłości co najmniej C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz dobrą znajomością drugiego języka nowożytnego. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w instytucjach zatrudniających tłumaczy i konsultantów języka włoskiego, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury, np. szkołach językowych.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • matematyka
  • wos
  • historia
  • geografia
  • informatyka
  • łacina
  • jezyk obcy
  • Greka
  • kultura antyczna
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • polski
  • jezyk obcy


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.7624552,19.4545907&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7624552,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl filolog.uni.lodz.pl

Studia I stopnia na kierunku FILOLOGIA WŁOSKA trwają 6 semestrów (3 lata) i prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym dziennym. Zakończone są egzaminem...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...