Turystyka i rekreacja Łódź - I i II stopień, dzienne, Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych

Przejdź na stronę! www.geo.uni.lodz.pl
Opis


Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA prowadzony jest przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu, funkcjonujący w strukturze Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Działalność naukowa Instytutu koncentruje się wokół studiów miejskich oraz problematyki turystycznej. W tym zakresie jego pracownicy mają niezwykle znaczący dorobek naukowy. Instytut jest wydawcą znanego w Polsce czasopisma naukowego „Turyzm”, jest również członkiem The Association for Tourism and Leisure Education – ATLAS (Międzynarodowego Zrzeszenia Uczelni Kształcących w zakresie Turystyki i Rekreacji).

SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent kierunku kończy studia posiadając praktyczne umiejętności pozwalające mu na podejmowanie pracy na różnych stanowiskach. Doświadczenie to student zdobywa podczas wielu obozów, ćwiczeń terenowych i praktyk zawodowych, na które w programie studiów każdego roku przeznaczony jest jeden trymestr (10 tygodni). Studia prowadzone są na dwóch poziomach: trzyletnim zawodowym, licencjackim oraz dwuletnim, uzupełniającym magisterskim; jak również w dwóch systemach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Celem kierunku jest kształcenie na potrzeby publicznego i niepublicznego sektora turystycznego. Zawody, które podejmują nasi absolwenci, to m.in.: moderator turystyki w jednostkach samorządu terytorialnego i organizacjach pozarządowych, organizator turystyki, pilot wycieczek, organizator pobytów turystycznych, kongresów i konferencji, pracownik przedsiębiorstw turystycznych: agencji i biur podróży, obiektów noclegowych (hoteli, moteli, kempingów, ośrodków wypoczynkowych), 40 promotor i popularyzator turystyki w agencjach informacyjno-reklamowych (organizacja i obsługa targów oraz salonów turystycznych).

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • polski
  • wos
  • historia
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • geografia
  • jezyk obcy


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.7729653,19.4809671&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7729653,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl www.geo.uni.lodz.pl

Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA prowadzony jest przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu, funkcjonujący w strukturze Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersyte...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...