Pedagogika Łódź - I i II stopień, dzienne, Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniu

Przejdź na stronę! wnow.uni.lodz.pl
Opis


Kandydaci na kierunek PEDAGOGIKA wybierają jedną specjalność:

 • pedagogika w zakresie rozwoju regionalnego (bezpłatna specjalność)
 • edukacja przez sztukę
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
 • pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
 • pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z gerontologią
 • pedagogika w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej
 • pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego

Absolwenci pedagogiki (w zależności od specja­lizacji) są zatrudniani m.in. jako:

 • specjaliści prowadzący działalność oświatową w placówkach szkolnych i pozaszkolnych (w kraju i zagranicą),
 • pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej,
 • pracownicy domów pomocy społecznej, fundacji czy stowarzyszeń edukacyjnych,
 • specjaliści w działach szkoleń różnorodnych firm,
 • specjaliści ds. personalnych,
 • nauczyciele,
 • terapeuci,
 • kuratorzy społeczni, sądowi,
 • pedagodzy w policji, wojsku, w zakładach karnych,
 • eksperci w poradniach rodzinnych.
Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • biologia
  • wos
  • historia
  • geografia
  • historia sztuki
  • historia muzyki
  • Filozofia
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • polski
  • język nowożytny


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.7780571,19.4664338&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7780571,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl www.wnow.uni.lodz.pl

Kandydaci na kierunek PEDAGOGIKA wybierają jedną specjalność: - pedagogika w zakresie rozwoju regionalnego (bezpłatna specjalność) - edukacja przez sztuk...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...