Prawo Łódź - Jednolite, dzienne, Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji

Przejdź na stronę! wpia.uni.lodz.pl
Opis


Studia prowadzone są w systemie tzw. punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System) pozwala na odbycie części studiów w innych partnerskich uczelniach krajowych lub zagranicznych

Studenci w czasie studiów mogą pogłębiać wiedzę, poszerzać zainteresowania i zawierać nowe znajomości, uczestnicząc w pracach kilkunastu kół naukowych, takich jak m.in.: Studenckie Koło Kryminalistyków, Studenckie Koło Naukowe Młodych Prawników, Studenckie Koło Prawa Karnego Międzynarodowego, Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka (prowadzących aktywną działalność na naszym Wydziale) oraz zdobyć praktyczną wiedzę i doświadczenie w Klinice Prawa oraz Biurze Karier.

W programie zostały uwzględnione następujące przedmioty:

I rok wstęp do prawoznawstwa, logiczne podstawy prawoznawstwa, historia państwa i prawa polskiego, powszechna historia państwa i prawa, prawo rzymskie, prawo konstytucyjne, ekonomia, łacina dla prawników, socjologia lub filozofia.

II rok prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo karne, prawo międzynarodowe publiczne, wstęp do prawa europejskiego, doktryny polityczne, informatyka prawnicza.

III rok prawo cywilne, prawo finansowe, prawo pracy, postępowanie karne, postępowanie administracyjne, wykład monograficzny do wyboru.

IV rok prawo gospodarcze i handlowe, prawo gospodarcze publiczne, postępowanie cywilne, teoria i filozofia prawa, przedmioty podstawowe w ramach specjalizacji i wykłady monograficzne do wyboru.

V rok wprowadzenie do prawa kanonicznego, dwa przedmioty podstawowe i trzy wykłady monograficzne do wyboru.

Perspektywy zawodowe

Absolwent może się ubiegać o aplikacje: sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną, referendarską, albo podjąć pracę w:

 • administracji publicznej (rządowej i samorządowej)
 • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
 • organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną,
 • organizacjach międzynarodowych i organach Unii Europejskiej.
Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • matematyka
  • historia
  • geografia
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • matematyka
  • wos
  • historia
  • geografia
  • łacina
  • jezyk obcy
  • kultura antyczna
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • polski


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.7777785,19.4818469&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7777785,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl wpia.uni.lodz.pl

Studia prowadzone są w systemie tzw. punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System) pozwala na odbycie części studiów w innych partnerskich uczel...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...