Prawo podatkowe i rachunkowość Łódź - II stopień, zaoczne, Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania

Przejdź na stronę! www.rekrutacja.wz.uni.lodz.pl
Opis


kierunek: PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ (kierunek prowadzony przez Wydział Zarządzania wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji UŁ) studia II stopnia (2-letnie magisterskie) – niestacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 120 (min. 35) Celem kierunku jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą, niezbędną w szeroko pojętym sektorze gospodarczym. Kierunek studiów Prawo podatkowe i rachunkowość obejmuje kompendium wiedzy w zakresie rachunkowości jednostek gospodarczych oraz podatków obciążających przedsiębiorców. Wiedza zdobyta na tym kierunku pozwoli jego absolwentom na współuczestnictwo w szeroko rozuiamianym doradztwie biznesowo – podatkowym, w tym na świadczenie usług w zakresie doradztwa dotyczącego prawa podatkowego i gospodarczego, na prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz na sporządzanie i analizę sprawozdań finansowych. Dzięki wszechstronnej i interdyscyplinarnej formule studiów absolwent kierunku jest przygotowany do rozwoju w przyszłości własnej kariery zawodowej poprzez zdobycie kwalifikacji i uprawnień pozwalających na wykonywanie zawodu m. in. doradcy podatkowego, pracownika organów administracji skarbowej, głównego księgowego, kierownika biura rachunkowego, kierownika działu finansowego, dyrektora finansowego. Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne: Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.7756558,19.4874598&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7756558,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl www.wz.uni.lodz.pl

kierunek: PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ (kierunek prowadzony przez Wydział Zarządzania wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji UŁ) studia II stopnia ...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...