Zarządzanie Łódź - I stopień, dzienne, Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania

Przejdź na stronę! www.rekrutacja.wz.uni.lodz.pl
Opis


kierunek: ZARZĄDZANIE Specjalności wybierane w trakcie studiów: PROJEKTOWANIE I DOSKONALENIE ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI Specjalność wybierana na etapie rekrutacji: ANALITYKA SYSTEMOWA I TECHNOLOGIE E-BIZNESU studia I stopnia (3-letnie licencjackie) – stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 90 (min. 35) studia I stopnia (3-letnie licencjackie) – niestacjonarne (zaoczne), orientacyjny limit miejsc – 110 (min. 35) (limit łącznie ze specjalnością Analityka systemowa i technologie e-biznesu) Celem studiów na kierunku Zarządzanie jest kształcenie specjalistów i konsultantów z zakresu szeroko rozumianego biznesu z możliwością specjalizacji w obszarach, które są związane z rozwojem i doskonaleniem organizacji. W ramach kierunku Zarządzanie możliwy jest wybór specjalności: • Projektowanie i doskonalenie organizacji, • Analityka systemowa i technologie e-biznesu, • Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami. Podczas studiów na kierunku Zarządzanie student zdobędzie interdyscyplinarną wiedzę na temat: funkcjonowania organizacji biznesowych na różnych szczeblach zarządzania i wykorzystywania w tych obszarach różnorodnych instrumentów, metod i narzędzi analitycznych i organizatorskich. Wydział Zarządzania oferuje pomoc studentom przy odbyciu obowiązkowych praktyk zawodowych przy ścisłej współpracy z przedstawicielami biznesu. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy na samodzielnym stanowisku lub w charakterze członka zespołu. W zależności od wyboru specjalności znajdą zatrudnienie na stanowiskach: • doradcy lub konsultanta (specjalność: Projektowanie i doskonalenie organizacji); • analityka systemowego, specjalisty ds. informatyki, specjalisty ds. baz danych i specjalisty ds. rozwoju aplikacji komputerowych (specjalność: Analityka systemowa i technologie e-biznesu); • koordynatora zespołów zajmujących się innowacjami lub osoby gotowej do podjęcia własnej działalności biznesowej (specjalność: Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami). kierunek: ZARZĄDZANIE specjalność: PROJEKTOWANIE I DOSKONALENIE ORGANIZACJI Celem studiów na specjalności Projektowanie i doskonalenie organizacji, jest przekazanie kompleksowej wiedzy teoretycznej na temat organizacji, jej elementów składowych oraz zależności między nimi, a także wykształcenie umiejętności do wykorzystywania tej wiedzy w praktyce zarządzania. Na specjalności realizowane będą treści przygotowujące absolwenta do analizy i diagnozy organizacji, projektowania działań mających na celu jej doskonalenie, koordynacji czynności przebiegających w organizacji, sprawdzania zgodności działania z procedurami, analizy ich poprawności i adekwatności do założonych celów, reorganizacji działania, wdrażania zmian organizacyjnych, przeciwdziałania dysfunkcjom i patologiom, modelowania warunków pracy zgodnie z zasadami higieny pracy i w trosce o jakość życia. Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie na stanowisku specjalisty, doradcy lub konsultanta. Będą przygotowani do pracy na samodzielnym stanowisku lub w charakterze członka zespołu. kierunek: ZARZĄDZANIE specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI Celem specjalności jest wykształcenie specjalistów: w zakresie przedsiębiorczości, innowacji i transferu technologii oraz osób zdolnych do uruchomienia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Specjalność Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami dostarcza wiedzy na temat: • psychologicznych, socjologicznych i organizacyjnych uwarunkowań oraz przesłanek przedsiębiorczości, • rodzajów i poszczególnych etapów jej rozwoju, • wykorzystania metod i technik zarządzania innowacjami, transferu technologii oraz funkcjonowania otwartych sieci współpracy małych i średnich przedsiębiorstw, • źródeł finansowania, polityki i instrumentów wsparcia w zakresie kreowania oraz rozwoju MSP. Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie na stanowisku: specjalisty ds. pozyskiwania funduszy, koordynatora projektów unijnych, animatora gospodarczego ds. rozwoju technologicznego, animatora gospodarczego ds. przedsiębiorczości, specjalisty ds. organizacji i rozwoju przemysłu, specjalisty ds. innowacji.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
  • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
    • matematyka
    • historia
    • geografia
    • informatyka


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.7756558,19.4874598&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7756558,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl www.wz.uni.lodz.pl

kierunek: ZARZĄDZANIE Specjalności wybierane w trakcie studiów: PROJEKTOWANIE I DOSKONALENIE ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI Spe...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...