Turystyka i rekreacja Lublin - I i II stopień, dzienne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Opis


Rekrutacja na II stopień studiów

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie dla kandydatów:

1) absolwentów studiów pierwszego stopnia z turystyki i rekreacji - na podstawie średniej arytmetycznej ocen uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazanej w suplemencie do dyplomu;

2) absolwentów studiów wyższych innych kierunków – na podstawie średniej wyliczonej z:

 • średniej arytmetycznej ocen uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazanej w suplemencie do dyplomu oraz
 • wyników testu kompetencyjnego z zakresu studiów pierwszego stopnia kierunku: turystyka i rekreacja. Test składa się z 30 pytań z zakresu podstawowych przedmiotów kierunku turystyka i rekreacja i trwa 2 godziny. Za poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt.
Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • matematyka
  • biologia
  • wos
  • historia
  • geografia
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • język nowożytny


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.2456241,22.5408476&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.2456241,22
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.wsb.com.pl

Kadrę naukową Uczelni stanowią pracownicy Wyższej Szkoły Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu oraz m.in. Politechniki Radomskiej, UMCS w Lublinie, KUL, Woj...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...