Administracja Lublin - I i II stopień, dzienne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji

Opis


Rekrutacja na II stopień studiów:

Konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunku administracja. Następnie kwalifikowani będą absolwenci studiów wyższych z dziedziny nauki: nauki ekonomiczne oraz dyscyplin naukowych: nauki o polityce, nauki o zarządzaniu, którzy zobowiązani będą do uzupełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia następujących przedmiotów:

  • wstęp do prawoznawstwa;
  • konstytucyjny system organów państwa;
  • prawo administracyjne;
  • postępowanie administracyjne.

Absolwenci pozostałych kierunków studiów wyższych zobowiązani będą do uzupełnienia różnic programowych ustalanych indywidualnie przez dziekana wydziału. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie, o przyjęciu zadecyduje średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyższych.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
  • Przedmioty obowiązkowe:
    • wos


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.2464536,22.5684463&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.2464536,22
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.ckp-lodz.pl

Centrum Kształcenia Podyplomowego przy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi prowadzi zajęcia w ramach studiów podyplomowych. Proponuje kilkanaście kie...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...