Ekonomia Toruń - I i II stopień, dzienne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Opis


Studiowanie ekonomii daje absolwentowi solidną wiedzę o podstawach funkcjonowania współczesnej gospodarki. Przedmioty realizowane w ramach programu studiów ułatwiają zrozumienie procesów zachodzących we współczesnej ekonomii. Absolwent potrafi analizować i interpretować zjawiska oraz procesy ekonomiczne (zarówno w skali mikro- jak i makro-ekonomicznej). Kierunek ekonomia ma znaczącą pozycję w polskim szkolnictwie wyższym (czego dowodem są wysokie lokaty w rankingach prasowych i środowiskowych);.

Program studiów ekonomicznych uwzględnia najnowsze tendencje rozwoju tej dyscypliny w Polsce i na świecie, Wydział zapewnia doskonałe warunki lokalowe, nowoczesne pracownie komputerowe i sale dydaktyczne, świetnie wyposażoną bibliotekę.

Wydział w ramach umów współpracuje z 28 europejskimi uniwersytetami m. in. w Austrii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Słowenii, Wielkiej Brytanii. Studenci WNEiZ mają możliwość wyjazdu do jednej z uczelni angielskich reprezentowanych przez English Oak Recruitment m.in.: Coventry University, University of Derby, University of Huddersfield, University of Salford, University of Central Lancashire.

Absolwenci ekonomii mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). O przyjęciu na studia II stopnia decyduje średnia wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów I stopnia, ocena egzaminu dyplomowego i ewentualnie ocena pracy dyplomowej.

Absolwenci ekonomii UMK znajdują zatrudnienie m.in. jako:

 • analitycy zjawisk ekonomicznych,
 • specjaliści w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i świadczących usługi finansowe,
 • pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej,
 • ekonomiści w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
 • pracownicy instytucji, fundacji oraz stowarzyszeń pozarządowych,
 • komentatorzy medialni zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce.

UWAGA! Matematyka w procesie rekrutacji ma korzystniejszy przelicznik niż geografia, historia i WOS.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • angielski
  • rosyjski
  • francuski
  • niemiecki
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • matematyka
  • wos
  • historia
  • geografia


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=53.0200101,18.5639504&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|53.0200101,18
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.swps.pl

Wydział Zamiejscowy SWPS w Sopocie istnieje od 2002 r. Jego dziekanem jest prof. dr hab. Bogdan Wojciszke, autor najlepiej sprzedającej się książki psycholog...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...