Pielęgniarstwo Bydgoszcz - I i II stopień, dzienne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk o Zdrowiu

Opis


Studiowanie pielęgniarstwa pozwala na uzyskanie zawodu, któremu zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przypisuje się obecnie funkcje związane z promowaniem zdrowia, prowadzeniem działań profilaktycznych, działań wychowawczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych. Wykonując ten zawód możemy też nauczać i prowadzić prace naukowo-badawcze w dziedzinie pielęgniarstwa.

Zajęcia kliniczne i praktyki zawodowe w Collegium Medicum UMK odbywają się na bazie dwóch wysokospecjalistycznych szpitali uniwersyteckich.

O przyjęciu na studia II stopnia decyduje ocena egzaminu dyplomowego i rozmowa kwalifikacyjna.

Ukończenie studiów na kierunku pielęgniarstwo daje absolwentowi dyplom pozwalający wykonywać pracę w publicznych i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej (szpitalach, ambulatoriach), podejmować działania opiekuńczo-wychowawcze w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowej i społecznej. Absolwent pielęgniarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno–pielęgniarskich i poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
  • Przedmioty obowiązkowe:
    • biologia


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=53.1238929,18.0088508&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|53.1238929,18
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Logotyp www.zabrze.janski.edu.pl

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepubliczny...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...