Administracja Toruń - I i II stopień, dzienne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Prawa i Administracji

Opis


Administracja to dziedzina wiedzy niezbędna w wielu sferach życia publicznego – politycznego, gospodarczego. Ukończenie administracji daje absolwentowi znakomitą orientację w tych dziedzinach, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania. Ten kierunek od dawna należy do najbardziej cenionych i cieszących się największym powodzeniem na UMK; dobre warunki zapewnia znakomita baza lokalowa i dydaktyczna (siedziba wydziału jest jednym z najnowszych i najnowocześniejszych obiektów na toruńskim uniwersytecie), a także świetna kadra naukowa i dydaktyczna (wielu wykładowców ma bogate doświadczenie praktyczne, zasiada także w gremiach doradców, ekspertów).

Absolwent administracji ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). O przyjęciu na studia II stopnia decyduje średnia wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów I stopnia, ocena egzaminu dyplomowego i ewentualnie ocena pracy dyplomowej.

Ukończenie administracji na UMK otwiera przed absolwentem rozległe możliwości znalezienia ciekawej, dobrze płatnej pracy. Dla osób obdarzonych dużą dozą kreatywności – to szansa na karierę w takich dziedzinach jak gospodarka, administracja czy polityka.

Absolwenci administracji UMK pracują m.in.:

 • w urzędach administracji rządowej i samorządowej,
 • w instytucjach i agendach UE, służbach dyplomatycznych,
 • w policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, straży gminnej,
 • w firmach prywatnych i państwowych jako doradcy finansowi lub eksperci do spraw podatków,
 • jako menedżerowie i eksperci różnorodnych instytucji, fundacji, stowarzyszeń,
 • w biurach nieruchomości, firmach ubezpieczeniowych, bankach czy działach marketingowych różnych firm.
Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • polski
  • matematyka
  • język nowożytny


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=53.0197097,18.5650695&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|53.0197097,18
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.wsb.com.pl

Kadrę naukową Uczelni stanowią pracownicy Wyższej Szkoły Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu oraz m.in. Politechniki Radomskiej, UMCS w Lublinie, KUL, Woj...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...