Prawo Toruń - Jednolite, dzienne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Prawa i Administracji

Opis


Studia prawnicze dają absolwentowi nie tylko znakomitą orientację teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne w zakresie stanowienia i funkcjonowania prawa. Absolwent zyskuje wiedzę umożliwiającą pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania, a także ma możliwość dalszego rozwoju zawodowego poprzez uzyskiwanie uprawnień do pełnienia obowiązków w organach wymiaru sprawiedliwości, administracji itd. Jako przyszły prawnik, nasz student powinien cechować się umiejętnością logicznego myślenia, kojarzenia faktów i wyciągania wniosków. Idealnym kandydatem jest osoba o szerokich zainteresowaniach, szczególnie współczesnymi sprawami społeczno-politycznymi. Cennym atutem jest zdolność argumentowania swoich racji oraz pracowitość.

Absolwent prawa ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach doktoranckich. Ukończenie prawa na UMK otwiera przed absolwentem rozległe możliwości znalezienia ciekawej, dobrze płatnej pracy. Dla wielu osób to zarazem początek prawniczej kariery potwierdzonej kolejnymi szczeblami specjalizacji, do których droga wiedzie przez aplikacje. Absolwenci prawa UMK pracują m.in. jako:

  • sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, notariusze,
  • eksperci w urzędach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach europejskich, działach prawnych firm prywatnych i państwowych,
  • specjaliści w fundacjach, stowarzyszeniach, bankach czy firmach ubezpieczeniowych i brokerskich.
Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
  • Przedmioty obowiązkowe:
    • polski
    • matematyka
    • język nowożytny


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=53.0197097,18.5650695&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|53.0197097,18
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.wsb.com.pl

Kadrę naukową Uczelni stanowią pracownicy Wyższej Szkoły Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu oraz m.in. Politechniki Radomskiej, UMCS w Lublinie, KUL, Woj...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...