Ekonomia Rzeszów - I stopień, dzienne, Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii

Opis


Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi. Powinien być przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji, osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych i społecznych.

Absolwent może pracować w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, głównie na stanowiskach operacyjnych bądź pomocniczych – w kraju lub za granicą. Powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Powinien umieć poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Uzyskana wiedza i umiejętności powinny umożliwić absolwentowi podejmowanie pracy w różnych sektorach i segmentach integrującego się rynku pracy Unii Europejskiej oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Specjalności:

 • EKONOMIA PRZEDSIĘBIORSTWA Specjalność przygotowuje ekonomistów, analityków, konsultantów do pracy w różnych przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach wspierających oraz promujących działalność podmiotów gospodarczych.
 • EUROPEJSKA INTEGRACJA GOSPODARCZA Specjalność przygotowuje ekonomistów posiadających wiedzę w zakresie: teorii i praktyki międzynarodowej integracji gospodarczej; uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego; polityki społeczno-gospodarczej UE, a w szczególności polityki handlowej i polityk branżowych poszczególnych rynków Wspólnoty; z zakresu pozyskiwania środków unijnych. Jest to wiedza przydatna w pracy w instytucjach krajowych i międzynarodowych, związanych z pogłębianiem procesów integracyjnych, z zarządzaniem środkami polityk wspólnotowych, jak i w podmiotach gospodarczych, które aktywnie uczestniczą w jednolitym rynku europejskim.
 • GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA Specjalność przygotowuje fachowców w zakresie analizy, planowania i organizowania systemów gospodarki regionalnej. Absolwenci przygotowani są do pracy w jednostkach administracji samorządowej oraz w instytucjach realizujących politykę społeczno-gospodarczą w otoczeniu podmiotów gospodarczych.
 • EKONOMIA USŁUG BIZNESOWYCH Specjalność przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy na rynku w charakterze: doradcy, usługodawcy dla przedsiębiorstw (w szerokim spektrum działań) oraz konsultanta dla osób fizycznych. Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają na diagnozowanie zjawisk rynkowych, prowadzenie obsługi ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, kompleksowych badań marketingowych, doradztwa uwzględniającego specyfikę usług związanych z działalnością biznesową i umiejętnym korzystaniem z instrumentów polityki gospodarczej oraz środków finansowych z funduszy UE.
Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • matematyka
  • wos
  • historia
  • geografia
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • język nowożytny


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=50.0292715,22.0155187&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|50.0292715,22
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.wsie.edu.pl

**Misja uczelni **<br> Kształcenie studentów dla potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.<br> Transfer wiedzy do praktyki ze szczególnym uwzględni...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...