Pielęgniarstwo Rzeszów - I stopień, dzienne, Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny

Opis


Absolwent pielęgniarstwa to osoba odpowiedzialna, wrażliwa na ludzkie cierpienie, odporna na stres, umiejąca sobie radzić i podejmować właściwe decyzje w sytuacjach ekstremalnych, wykazująca łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, z dużą dozą życzliwości, ciepła i zrozumienia dla problemów swoich podopiecznych, posiadająca szeroką wiedzę medyczną, społeczną i specjalistyczną. Absolwent posiada wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa.

Absolwent posiada następujące umiejętności: - korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki - udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom - posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa - sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym - organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej - nawiązywania współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki - komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy - organizowania pracy własnej - inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia - prowadzenia edukacji prozdrowotnej - wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych - identyfikowania obszarów podejmowania badań i uczestniczenia w badaniach

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
  • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
    • biologia
    • chemia
  • Przedmioty obowiązkowe:
    • polski
    • jezyk obcy


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=50.0557218,21.9964934&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|50.0557218,21
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.wsie.edu.pl

**Misja uczelni **<br> Kształcenie studentów dla potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.<br> Transfer wiedzy do praktyki ze szczególnym uwzględni...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...