Administracja Rzeszów - I stopień, dzienne, Uniwersytet Rzeszowski Wydział Prawa i Administracji

Opis


Administracja to dziedzina wiedzy niezbędna w wielu sferach życia publicznego – politycznego, gospodarczego. Ukończenie administracji daje absolwentowi znakomitą orientację w tych dziedzinach, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne, umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu.

Absolwenci administracji pracują m.in w:

 • urzędach administracji rządowej i samorządowej
 • instytucjach i agendach UE, służbach dyplomatycznych
 • policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, straży gminnej
 • firmach prywatnych i państwowych jako doradcy finansowi lub eksperci do spraw podatków, jako menedżerowie i eksperci różnorodnych instytucji, fundacji, stowarzyszeń
 • biurach nieruchomości, firmach ubezpieczeniowych, bankach czy działach marketingowych różnych firm
Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • wos
  • geografia
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • historia


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=50.039432,22.0024253&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|50.039432,22
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.wsie.edu.pl

**Misja uczelni **<br> Kształcenie studentów dla potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.<br> Transfer wiedzy do praktyki ze szczególnym uwzględni...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...