Prawo Rzeszów - Jednolite, dzienne, Uniwersytet Rzeszowski Wydział Prawa i Administracji

Opis


Studia prawnicze dają absolwentowi nie tylko znakomitą orientację teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne w zakresie stanowienia i funkcjonowania prawa. Posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa oraz teorii i filozofii prawa, a także wiedzę specjalistyczną z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych. Posiada umiejętności korzystania z wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Posiada umiejętności rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania przepisów. Ma możliwości dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu prawa, administracji i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu.

Absolwenci prawa pracują m.in. jako:

  • sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, notariusze
  • eksperci w urzędach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach europejskich, działach prawnych firm prywatnych i państwowych
  • specjaliści w fundacjach, stowarzyszeniach, bankach czy firmach ubezpieczeniowych i brokerskich
Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
  • Przedmioty obowiązkowe:
    • polski
    • wos
    • historia


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=50.039432,22.0024253&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|50.039432,22
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.wsie.edu.pl

**Misja uczelni **<br> Kształcenie studentów dla potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.<br> Transfer wiedzy do praktyki ze szczególnym uwzględni...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...