Turystyka i rekreacja Rzeszów - I stopień, dzienne, Uniwersytet Rzeszowski Wydział Wychowania Fizycznego

Opis


Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych oraz rolniczych – po ukończeniu studiów inżynierskich. Powinien być zaznajomiony z problematyką organizacyjno-prawną oraz geograficzną. Powinien posiadać wiedzę humanistyczną - pozwalającą poznać potrzeby ludzkie oraz zrozumieć związki i procesy społeczne odzwierciedlające się w turystyce i rekreacji, przyrodniczą - dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek - środowisko; aktywność ruchową oraz ekonomiczną, organizacyjną i prawną - umożliwiającą ocenę i świadome wykorzystywanie mechanizmów typowych dla gospodarki rynkowej. Absolwent powinien posiadać umiejętności:

 • kierowania oraz samodzielnego planowania i realizacji złożonych przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie turystyki i rekreacji
 • samodzielnego opracowywania i realizacji imprez turystycznych, zajęć i imprez rekreacyjnych
 • przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców
 • swobodnego nawiązywania kontaktów i komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach podróży
 • hotelach
 • ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych
 • centrach rekreacji i odnowy biologicznej
 • gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego
 • administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki i rekreacji
 • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach
 • szkolnictwie

Rekrutacja - Pod uwagę będą brane wyniki egzaminu maturalnego z części ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym. Za każdy przedmiot kandydat może otrzymać maksymalnie 12 pkt., co w sumie daje za świadectwo dojrzałości maksymalnie 60 punktów. Posiadane uprawnienia z zakresu rekreacji i turystyki (udokumentowane legitymacją):

 • pilot wycieczek, przewodnik turystyczny - 10 pkt.
 • instruktor rekreacji - 5 pkt.

Za posiadane uprawnienia można uzyskać maksymalnie 10 pkt.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=50.0417261,21.9936376&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|50.0417261,21
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.wsie.edu.pl

**Misja uczelni **<br> Kształcenie studentów dla potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.<br> Transfer wiedzy do praktyki ze szczególnym uwzględni...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...