Ekonomia Szczecin - I stopień, zaoczne, Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - Punkt Konsultacyjny w Gorzowie Wielkopolskim

Opis


Program studiów na kierunku Ekonomia umożliwia zdobycie gruntownej i wszechstronnej wiedzy w zakresie ekonomii. Dzięki szerokiej gamie specjalizacji student rozwija swoje zainteresowania z zakresu ekonomii menedżerskiej, współpracy międzynarodowej, polityki regionalnej, analizy finansowej czy zarządzania inwestycjami. Dzięki temu absolwenci kierunku Ekonomia tworzą profesjonalną kadrę posiadającą umiejętność przewidywania sytuacji ekonomicznych, analizy uwarunkowań wyznaczających ścieżkę optymalnych decyzji na różnych szczeblach działalności gospodarczej. Proponowane specjalności mogą być zmodyfikowane.

Absolwent studiów I stopnia kierunku Ekonomia posiada  wszechstronną wiedzę  ekonomiczną oraz jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach - głównie na stanowiskach operacyjnych – w kraju i za granicą. Posiada on niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz poruszania się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Absolwent kierunku Ekonomia zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia:

Przyjęcia na kierunek będą się odbywały na podstawie kompletu złożonych dokumentów. Kandydaci muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów co najmniej I stopnia.

Czesne od 3700,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • biologia
  • chemia
  • fizyka
  • wos
  • historia
  • geografia
  • informatyka
  • język nowożytny
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • matematyka
  • wos
  • historia
  • geografia
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • język nowożytny


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=53.4389751,14.5206941&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|53.4389751,14
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Flaga_pion_1a www.am.szczecin.pl

Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną, która kształci profesjonalistów znajdujących z powodzeniem pracę na morzu i lądzie. Nasi absolwenci to os...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...