Turystyka i rekreacja Szczecin - I i II stopień, dzienne, Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi

Opis


Studia pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja trwają 3 lata (6 semestrów). Po I roku studia realizowane są w ramach dwóch specjalności. Programy obu specjalności powstały w konsultacji z praktykami z branży turystycznej. Zostały one tak skonstruowane aby wiedza i umiejętności praktyczne absolwenta tego kierunku predestynowały go do pracy na wszystkich szczeblach administracji publicznej oraz pracy w sektorze komercyjnym (biura podróży, hotele, centra rekreacji), a ponadto w Regionalnych i Lokalnych Organizacjach Turystycznych oraz w sieci placówek informacji turystycznej.  Treści programowe zostały rozszerzone o warsztaty z pilotażu i przewodnictwa, co pozwoli przygotować absolwenta do pełnienia roli profesjonalnego animatora turystyki i rekreacji, rezydenta oraz pilota wycieczek.

Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Zdobędzie kompetencje w zakresie zasad wdrażania turystyki zrównoważonej. Jego wiedza obejmie psychologiczne i socjologiczne podstawy rozumienia potrzeb i zachowań ludzkich, które znajdują odzwierciedlenie w aktywności turystycznej i rekreacyjnej. Absolwent nabędzie umiejętności: organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców; nawiązywania kontaktów i komunikowania się, w dwóch językach obcych (co najmniej jeden język obcy na poziomie biegłości B2).  Absolwent zdobędzie praktyczne umiejętności podczas 4 tygodni praktyk zawodowych. Zostanie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w biurach podróży; hotelach itp., gospodarstwach agroturystycznych; administracji; organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów co najmniej I stopnia. O przyjęciu na studia II stopnia decyduje rozmowa kwalifikacyjna.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • polski
  • geografia
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • matematyka
  • historia
  • geografia
  • język nowożytny
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • fizyka
  • wos


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=53.435508,14.534557&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|53.435508,14
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Flaga_pion_1a www.am.szczecin.pl

Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną, która kształci profesjonalistów znajdujących z powodzeniem pracę na morzu i lądzie. Nasi absolwenci to os...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...