Turystyka i rekreacja Szczecin - I i II stopień, dzienne, Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Przyrodniczych+Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Opis


SPECJALNOŚCI WYBIERANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA:

 • Animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki
 • Menadżer turystyki.

Studia I-go stopnia na kierunku Turystka i rekreacja są oparte na nowoczesnym i praktycznym podejściu  do wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Zapoznają z problematyką organizacyjno-prawną oraz geograficzną. Absolwent w wysokim stopniu opanowuje podstawy historii sztuki i geografii kultur. Jego wiedza obejmuje również psychologiczne i socjologiczne podstawy rozumienia potrzeb i zachowań osobowych, które znajdują odzwierciedlenie w aktywności turystycznej i rekreacyjnej. Studia I-go stopnia trwają 6 semestrów, w czasie których zostaje wyszkolona wysokiej klasy kadra menedżerów potrafiących zastosować mechanizmy ekonomiczne w przedsiębiorstwie turystycznym.

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych, w instytucjach turystycznych lub powiązanych z turystyką jednostkach samorządu terytorialnego (dla których turystyka jest elementem gospodarki) oraz w ramach własnej działalności w tej dziedzinie.

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów co najmniej I stopnia. O przyjęciu na studia II stopnia decyduje średnia wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów I stopnia i ocena egzaminu dyplomowego.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • matematyka
  • wos
  • historia
  • geografia
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • biologia
  • chemia
  • fizyka
  • wos
  • historia
  • geografia
  • informatyka
  • język nowożytny
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • język nowożytny


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=53.440361,14.547175&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|53.440361,14
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Flaga_pion_1a www.am.szczecin.pl

Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną, która kształci profesjonalistów znajdujących z powodzeniem pracę na morzu i lądzie. Nasi absolwenci to os...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...