Ekonomia Szczecin - I stopień, zaoczne, Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług - ZOD Dębno

Opis


Studia I-go stopnia na kierunku Ekonomia przygotowują do wykonywania zawodu ekonomisty, posługującego się wszechstronną wiedzą ekonomiczną oraz będącego specjalistą w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Zdobyta wiedza pozwala na swobodne poruszanie się w otoczeniu gospodarczym Polski , UE i świata. Studia I-go stopnia trwają 6 semestrów, w ciągu których studenci zdobywają gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii i nauk społecznych.

Absolwent kierunku Ekonomia posiada zasób uniwersyteckiej wiedzy ekonomicznej, prawnej, społecznej i humanistycznej. Przygotowanie merytoryczne absolwenta jest przydatne do pracy w instytucjach (publicznych i pozarządowych), w organizacjach gospodarczych na stanowiskach analitycznych i operacyjnych, w agencjach konsultingowych i reklamowych oraz instytucjach typu non-profit w kraju i za granicą.

Czesne od 3700,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • biologia
  • chemia
  • fizyka
  • wos
  • historia
  • geografia
  • informatyka
  • język nowożytny
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • matematyka
  • wos
  • historia
  • geografia
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • język nowożytny


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=53.403211,14.498425&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|53.403211,14
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Flaga_pion_1a www.am.szczecin.pl

Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną, która kształci profesjonalistów znajdujących z powodzeniem pracę na morzu i lądzie. Nasi absolwenci to os...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...