Psychologia Wrocław - Jednolite, dzienne, Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Opis


Plan studiów obejmuje:

• przedmioty kierunkowe:

 • wprowadzenie do psychologii, psychologia ogólna – procesy poznawcze i uczenie się, emocje i motywacja, osobowość, psychologia rozwoju człowieka, metody diagnozy psychologicznej, metodologia badań psychologicznych, psychometria, psychologia społeczna, psychologia różnic indywidualnych, psychopatologia, pomoc psychologiczna, diagnoza psychologiczna

• przedmioty podstawowe :

 • etyka, fizjologia, genetyka, logika, statystyka, filozofia, język angielski

• zajęcia fakultatywne:

ścieżki edukacyjne wybierane przez studentów IV i V roku z czterech grup tematycznych:

 • psychologia kliniczna (dzieci i młodzieży, człowieka dorosłego, rodziny),

 • psychologia społeczna (komunikacji, konfliktów, manipulacji, patologii zachowań),

 • psychologia rozwoju człowieka (młodego, dorosłego i starego),

 • psychologia zarządzania (dobór kadr, rynek pracy, negocjacje w biznesie, stres organizacyjny),

• praktyki:

 • po IV roku studiów obowiązuje praktyka w wymiarze 4-tygodniowym. Jej celem jest doskonalenie umiejętności zawodowych kształconych w ramach zajęć specjalistycznych oraz zapoznanie się ze specyficznymi metodami pracy stosowanymi w danej placówce

Absolwent po przedłożeniu pracy magisterskiej i po zdaniu egzaminu magisterskiego uzyskuje dyplom magistra psychologii.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • matematyka
  • biologia
  • wos
  • historia
  • geografia
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • polski
  • język nowożytny


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.113027,17.0357903&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.113027,17
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.swps.pl

Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu działa 9 lat i stale odnosi sukcesy. Jest najlepszym wydziałem nauk społecznych w Polsce – otrzymał najwyższą ocenę par...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

24

09

25

09

26

09

27

09

28

09

29

09

30

09

01

10

02

10

03

10

04

10

05

10

06

10

07

10

08

10

09

10

10

10

11

10

12

10

13

10

14

10

15

10

16

10

17

10

18

10

zobacz więcej...