Pielęgniarstwo Zielona Góra - I stopień, dzienne, Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Opis


Sylwetka absolwenta Absolwent studiów zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Absolwent przygotowany jest do samodzielnego pełnienia roli zawodowej posługując się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych, a przede wszystkim do świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią przez : - rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia, - planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki, - wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, - pomoc jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i samoopieki, - przestrzeganie zasad etyki zawodowej, - współpracę z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie, - organizowanie i podtrzymywanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy, - dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywanie tych informacji do oceny świadczonej opieki. Promocji i edukacji zdrowotnej przez: - ocenę indywidualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowania i przywracania zdrowia, - wspieranie jednostki, rodziny i grup społecznych w prowadzeniu zdrowego stylu życia, - uczenie jednostki, rodziny, grupy społecznej zachowania i przywracania zdrowia, - uczestniczenie w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych. Działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej przez: - współpracę z jednostką, rodziną i innymi uczestnikami zespołu w planowaniu i realizowaniu usług zdrowotnych, - współpracę z innymi uczestnikami zespołu na rzecz zachowania bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej, - komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną oraz z innymi uczestnikami zespołu. Rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych przez: - stosowanie w praktyce aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych, teorii pielęgniarstwa, regulacji prawnych zawodu i opieki zdrowotnej, - wdrażanie uznanych wyników badań naukowych do opieki pielęgniarskiej i rozwoju zdrowia publicznego, - uczestniczenie w badaniach naukowych w celu poszerzenia wiedzy pielęgniarskiej.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
  • Przedmioty obowiązkowe:
    • polski
    • język nowożytny
    • Dowolny przedmiot


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.9394316,15.4731136&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.9394316,15
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Janski www.opole.janski.edu.pl

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepubliczny...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...