Dietetyka Warszawa - I i II stopień, wieczorowe, Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauki o Zdrowiu

Opis


O przyjęcie na studia wieczorowe na kierunek dietetyka (I stopnia) może ubiegać się osoba, która:

 • w roku rekrutacji brała udział w kwalifikacji na studia stacjonarne na kierunek dietetyka (I stopnia) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym lub innych Akademiach lub Uniwersytetach Medycznych w kraju lub Collegium Medicum UMK lub UJ i nie uzyskała liczby punktów wystarczającej do przyjęcia lub
 • ukończyła studia równorzędne na innym kierunku w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym lub innych Akademiach lub Uniwersytetach Medycznych w kraju lub Collegium Medicum UMK lub UJ.

Nowa matura i matura europejska (EB)

Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości tzw. nową maturę lub dyplom matury europejskiej (EB), będą kwalifikowani na podstawie sumy wyników z egzaminów maturalnych z przedmiotów:

 • chemia – egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym,
 • język obcy nowożytny – egzamin ustny na poziomie podstawowym,
 • biologia lub fizyka z astronomią lub matematyka – egzamin pisemny na poziomie podstawowym. Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach, będzie przeliczony na punkty według zasady 1% = 1 punkt (wyniki EB zostaną przeliczone do skali procentowej wg wzoru: wynik x 10). Ponadto, do obliczenia ostatecznej liczby punktów rankingowych za przedmiot chemia, zostanie zastosowany mnożnik o wartości 1,4.

Matura międzynarodowa (IB)

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom matury międzynarodowej (IB), będą kwalifikowani na podstawie sumy wyników z egzaminów maturalnych z przedmiotów:

 • chemia – egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym,
 • język obcy nowożytny – egzamin ustny na poziomie podstawowym,
 • biologia lub fizyka z astronomią lub matematyka – egzamin pisemny na poziomie podstawowym.

Stara matura i matura uzyskana za granicą

Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości tzw. starą maturę lub świadectwo maturalne poza granicami Polski, będą kwalifikowani na podstawie sumy wyników z egzaminów maturalnych z przedmiotów:

 • chemia – egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym,
 • język obcy nowożytny – egzamin ustny na poziomie podstawowym,
 • biologia lub fizyka z astronomią lub matematyka – egzamin pisemny na poziomie podstawowym.

Rekrutacja na studia II stopnia:

O przyjęcie na studia niestacjonarne (wieczorowe) II stopnia na kierunek dietetyka może ubiegać się osoba, która w roku rekrutacji brała udział w kwalifikacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunek dietetyka w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i nie uzyskała liczby punktów wystarczającej do przyjęcia.

Kandydatami mogą być absolwenci studiów I stopnia na kierunku dietetyka

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie sumy punktów przyznanych za:

1) średnią ocenę z egzaminu licencjackiego (maksymalnie 4 pkt.)

 • średnia: > 4,5 - 4 pkt.
 • 4,0 - 4,5 - 3 pkt.
 • 3,5 - 3,9 - 2 pkt.

2)średnią ocenę z przebiegu studiów (maksymalnie 4 pkt.)

 • średnia: > 4,5 - 4 pkt.
 • 4,0 - 4,5 - 3 pkt.
 • 3,5 - 3,9 - 2 pkt.

3)wynik egzaminu wstępnego (test 50 pytań) * (maksymalnie 50 pkt.)

4)kryteria dodatkowe (udokumentowane): (maksymalnie 17 pkt.)

 • praktyki, staże zagraniczne (związane z kierunkiem studiów) - 2 pkt.
 • poświadczona działalność w kole naukowym - 2 pkt.
 • aktywny udział w konferencjach naukowych (kopia z materiałów konf.)(1 konferencja - 2 pkt., więcej niż 1 konferencja - 5 pkt)
 • publikacje w czasopismach naukowych / zawodowych (kopia); (1 publikacja - 2 pkt., więcej niż 1 publikacja - 8 pkt)
Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • matematyka
  • biologia
  • fizyka
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • chemia
  • język nowożytny


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=52.2054822,20.9856431&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|52.2054822,20
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Swps www.swps.pl

O NAS <br> Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej powstała w 1996 r. Wysokie miejsca rankingowe i oceny najbardziej prestiżowych instytucji w Polsce, niekwest...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...