Prawo Gdynia - Jednolite, dzienne, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni Wydział Prawa i Administracji

Przejdź na stronę! www.wsaib.pl
Opis


Studia na kierunku Prawo w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wszechstronnie kształcą studentów w zakresie prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego. Absolwent Prawa Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest przygotowany do podjęcia różnego rodzaju aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych.

Program studiów prawniczych w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, oparty na kształceniu praktycznym, jest konkurencyjny w porównaniu z uczelniami o profilu akademickim. Umiejętności w zakresie wykonywania funkcji zarządczych wsparte praktyczną wiedzą prawniczą to nowa jakość na rynku pracy wśród absolwentów kierunku Prawo. Nasi absolwenci są przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych i menedżerskich zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Absolwent kierunku Prawo w WSAiB jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Charakterystyka studiów:
- Studenci kierunku Prawo podczas wykładów i ćwiczeń poznają najistotniejsze obszary prawa, z którymi zetkną się w pracy zawodowej.
- Wysoko kwalifikowana kadra dydaktyczna z wieloletnim doświadczeniem: sędziowie, adwokaci, radcy prawni z tytułami profesorskimi lub doktorzy prawa przygotowują studentów do świadczenia usług prawnych i podjęcia aplikacji lub dalszych studiów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
- Oprócz wiedzy prawniczej studenci poznają etykę, podstawy socjologii, psychologii, ekonomii, medycynę sądową, kryminalistykę, logikę, retorykę i erystykę.
- Podczas praktyk zawodowych i pisania pracy magisterskiej, w trakcie seminariów magisterskich studenci mogą ukierunkowywać się pod kątem przyszłej pracy zawodowej.
- Starannie przygotowany program studiów umożliwia absolwentom Prawa Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wykonywanie każdego zawodu, w którym przydatna jest wiedza prawnicza.

Prawo w systemie „case study" - nowatorski program „Rozprawy uczelniane"
W programie studiów zwracamy szczególną uwagę na umiejętności praktyczne. W każdym semestrze studenci obowiązkowo uczestniczą w 30 rozprawach sądowych w sądach cywilnych, karnych i administracyjnych. Biorą także udział w nowatorskim programie proseminariów "Rozprawy uczelniane". Podczas studiów aranżowane są sprawy sądowe w zrekonstruowanej sali sądowej znajdującej się na terenie Uczelni. Studenci wcielają się w poszczególne role - sędziego, oskarżyciela, powoda, pozwanego, kuratora i uczestniczą w inscenizowanych procesach sądowych.

Studia prawnicze w WSAiB w trakcie 5 lat nauki przygotowują do egzaminu na aplikację sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską i notarialną.

Absolwent kierunku Prawo w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni posiada tytuł zawodowy magistra prawa.

Elementem wyróżniającym profil naszych absolwentów jest znajomość zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, która ułatwi im współpracę z przedsiębiorcami działającymi w zjednoczonej Europie, a także umożliwi im wykonywanie innych zawodów, w tym: doradcy prawnego, prawnika menedżera, dziennikarza śledczego czy doradcy podatkowego.

Co zyskujesz
* Studia prawnicze, w trakcie 5 lat nauki doskonale przygotują Cię do egzaminu na aplikację: sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską lub notarialną.

 • Będziesz przygotowany także do:
 • świadczenia usług prawnych poza sądami powszechnymi,
 • podjęcia pracy w referatach prawnych organów administracji państwowej i samorządowej i działach prawnych podmiotów gospodarczych,
  zarządzania organizacjami prywatnymi i publicznymi,
 • prowadzenia śledztw dziennikarskich oraz przygotowywania treści prawniczych dla mediów, pracy rzecznika prasowego,
 • świadczenia usług w zakresie zobowiązań publicznoprawnych oraz rachunkowości, występowania w roli negocjatora albo mediatora,
 • podjęcia działalności naukowej w zakresie prawa,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej obejmującej świadczenie poza systemem korporacyjnym usług prawniczych w zakresie przewidzianym przez polskie prawo,
 • prowadzenia szkoleń lub warsztatów w zakresie wiedzy o prawie.

  Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:
 • posługiwać się ogólną wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa oraz teorii i filozofii prawa,
 • posługiwać się specjalistyczna wiedzą z zakresu nauk społecznych oraz ekonomicznych, umiejętnie korzystać z wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych,
 • interpretować teksty prawnicze i przepisy,
 • posługiwać się regułami logicznego myślenia.
Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=54.5078507,18.530292&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|54.5078507,18
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.wsaib.pl

Studia na kierunku **Prawo** w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wszechstronnie kształcą studentów w zakresie prawa polskiego, europejskiego i międzynaro...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...