Dietetyka Łódź - I i II stopień, dzienne, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi Wydział Nauk o Zdrowiu

Opis


Absolwent studiów kierunku dietetyki będzie posiadał wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Będzie przygotowany do planowania racjonalnego żywienia i posiądzie umiejętności planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i normami żywieniowymi. Studia przygotowują zatem specjalistów z zakresu żywienia zbiorowego i indywidualnego poprzez nabycie wiedzy i umiejętności wykorzystania tej wiedzy z zakresu:

 • oceny stanu odżywienia,

 • sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia;

 • zapobiegania chorobom zależnym od procesu żywienia,

 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia;

 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania; produkcji potraw;

 • oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób;

 • organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego leczniczego dostosowanego do wieku i

 • stanu zdrowia pacjentów;

 • prowadzenia edukacji żywieniowej.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;

 • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering);

 • organizacjach konsumenckich;

 • komercyjnych placówkach sportowych, rekreacyjnych i innych.

Ukończenie trzyletnich studiów I stopnia (licencjackich) uprawnia do podjęcia nauki w ramach dwuletnich studiów uzupełniających II stopnia (magisterskich)

Wymagane dokumenty na kierunek Dietetyka:

 • oryginał/odpis świadectwa maturalnego

 • 4 jednakowe kolorowe fotografie (o wymiarach 35/45mm), lewy półprofil na jasnym tle bez nakrycia głowy

 • kserokopia dowodu osobistego (dokumenty do wglądu)

 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie na badania odbierzesz w Biurze Rekrutacji)

 • dowód opłaty za postępowanie rekrutacyjne (100zł) oraz opłaty wpisowego (400zł) regulowanych w Biurze Rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy i podanie o przyjęcie na studia (wypełniane w momencie rekrutacji)

Czesne od 4000,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.7463783,19.4616266&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7463783,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl www.uni.lodz.pl

UNIWERSYTET ŁÓDZKI powstał 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (19...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...