Bezpieczeństwo narodowe Łódź - I stopień, zaoczne, Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego w Łodzi

Opis


Misją tego kierunku jest:

 • propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego, publicznego i obywatelskiego,
 • upowszechnianie humanistycznych wartości w społeczeństwie lokalnym,
 • wychowania i kształcenia menedżerów zarządzania sytuacjami kryzysowymi,
 • promocja edukacji dla bezpieczeństwa w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Misja kierunku realizowana będzie przez:

 • oparcie edukacji na profesjonalnej wiedzy najlepszych fachowców w kraju,
 • koncepcję wydziału otwartego na aktualne zmiany rzeczywistości, który postrzega i bada współczesne problemy bezpieczeństwa w różnych płaszczyznach życia społecznego i gospodarczego,
 • animację środowiska społecznego, a przez to kreowanie wzorców zachowań prospołecznych,
 • rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
 • budowanie integralnego modelu kształcenia łączącego wiedzę, postawy i umiejętności integracji ze szkołą.

W ramach realizacji wizji zadań edukacyjnych Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi podejmuje wyzwania zmierzające do:

 • opracowania nowatorskich rozwiązań systemowych w kwestiach wychowania do bezpiecznej pracy i higienicznego trybu życia oraz spokojnej kreatywnej nauki,
 • wdrażania do praktyki edukacyjnej modelowych rozwiązań, procedur, metod i technik zarządzania bezpieczeństwem i odpowiedzialnością moralną w warunkach kryzysów,
 • współpracy i współdziałania z różnymi organizacjami, instytucjami i specjalistami oraz mediami czuwającymi na co dzień nad bezpieczeństwem infrastruktury i zdrowiem człowieka,
 • promowania profilaktyki bezpiecznej działalności człowieka, przygotowanego do zdobywania umiejętności, systemu wartości i postaw ogólnie akceptowanych w społeczności lokalnej,
 • integrowania treści kształcenia i wychowania dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia człowieka z aktualnymi wyzwaniami i potrzebami,
 • włączenia do programów aktualnych treści kształcenia w tym problematyki uczestnictwa osób niepełnosprawnych,
 • dostosowania oferty kształcenia do modelowych rozwiązań i potrzeb edukacyjnych rynku pracy według standardów Unii Europejskiej,
 • zapewnienia wysokiej jakości kształcenia kadr w zakresie bezpieczeństwa narodowego i edukacji dla bezpieczeństwa,
 • podejmowania oddolnych inicjatyw i prac badawczych oraz działań prowadzących do zmian w edukacji w zakresie bezpieczeństwa, które dadzą wymierne korzyści społeczeństwu lokalnemu oraz pokażą możliwości podwyższenia poziomu bezpieczeństwa w skali kraju.
Czesne od 3960,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.7748892,19.4382538&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7748892,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Pl%20a www.p.lodz.pl

**Politechnika Łódzka** jest jedyną uczelnią techniczną w regionie łódzkim. Nasi studenci zdobywają nie tylko wiedzą, ale także praktyczne umiejętności wysok...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...