Edukacja dla nowych zapotrzebowań i technologii Częstochowa - I i II stopień, dzienne, Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie Pedagogika

Przejdź na stronę! www.wsl.edu.pl
Opis


EDUKACJA MEDIALNA Z INFOBROKERINGIEM (I i II stopień)


Media zmieniły nasze społeczeństwo i kulturę, wywarły ogromny wpływ na politykę, stały się jednym z ważniejszych sektorów gospodarki. Współczesny świat dzieje się przede wszystkim na ekranach naszych telewizorów, poznajemy go z przekazów radiowych, z kolorowej prasy i stron internetowych. Ten medialny świat stał się nawet ważniejszy, bardziej realny i prawdziwy od codziennej, poznawanej bezpośrednio rzeczywistości.


Celem studiów jest zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania świadomego, krytycznego i selektywnego korzystania ze środków społecznego przekazu, w tym wychowanie do odbioru mass mediów oraz pozyskiwania informacji (biznesowych sportowych etc.), korzystając przy tym z wielu źródeł np.: Internet, biblioteki, ośrodki informacji, archiwa, radio, prasa czy telewizja. Pozyskiwanie umiejętności gromadzenia także informacji z komercyjnych baz danych czy baz o ograniczonym dostępie, sięgając przy tym do źródeł zagranicznych.EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA (MEDIA SOCJALNE W EDUKACJI) - I i II stopień


Celem studiów jest, oprócz standardowych zagadnień pedagogicznych i klasycznego przygotowania warsztatowego pedagoga, przygotowanie studenta do opanowania wiedzy na temat zagadnień z zakresu nauk społecznych, nauk o komunikowaniu i nauk informatycznych, łącząc je z kompetencjami kreatywnego kształtowania medialnego środowiska informacyjnego.


Studia dają przygotowanie teoretyczno-praktyczne w zakresie wykorzystania mediów i technologii informacyjnych, ich funkcjonowania w procesach socjalizacji, edukacji i komunikacji społecznej.EDUKACJA EUROPEJSKA (I i II stopnia)


Celem studiów jest wyposażenie studentów w wiedzę i praktyczne umiejętności związane z kształceniem w Unii Europejskiej. Oprócz wiedzy z zakresu integracji europejskiej ważnym punktem studiów będą zajęcia przedstawione w części poświęconej systemom edukacyjnym w UE oraz programom i grantom skierowanym do młodzieży uczącej się i osób pracujących z ludźmi młodymi. Blok pedagogiczny nastawiony będzie na przekazanie słuchaczom informacji z zakresu praw nauczycieli, psychologii rozwoju człowieka, co uzupełnione zostanie przedmiotami dotyczącymi edukacji międzykulturowej i wielokulturowej, aktywnych metod nauczania i wiedzy dotyczącej zagadnień regionalnego dziedzictwa kulturowego.EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA (I i II stopnia)


Celem studiów jest:


  • Przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotu: Edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach gimnazjalnych.
  • Przybliżenie studentom wiedzy w zakresie bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa i zagrożeń cywilizacyjnych, ekologicznych spowodowanych klęskami żywiołowymi lub terroryzmem.
  • Przekazanie wiedzy dotyczącej systemu obronności kraju, funkcjonowania obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.


MARKETING I ZARZĄDZANIE W EDUKACJI (I i II stopień)


Celem studiów jest zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności w zakresie umiejętności projektowania, organizowania i analizowania kształcenia w każdej instytucji (np. w szkole, na uczelni, w firmie szkoleniowej, zakładzie szkolącym swoich pracowników). W ramach zajęć studenci poznają rynek edukacyjny i instytucje edukacyjne, uczą się tworzyć jakościową standaryzację, opanowują podstawy zarządzania, prawa i ekonomiki edukacji, uczą się dokonywać ewaluacji różnorodnej działalności edukacyjnej i przetwarzać informacje ważne na rynku edukacyjnym.PEDAGOGIKA SPORTU I PROMOCJA ZDROWIA (I i II stopień)


Celem studiów jest umożliwienie uzyskania, oprócz wykształcenia kierunkowego, umiejętności i wiedzy w zakresie:

  • szkolenia i nauczania uprawiania określonej dyscypliny sportu zaliczanego do sportów rekreacyjnych, - wymagających profesjonalnego sprzętu i określonej bazy,
  • stworzenia możliwości uzyskania niezbędnych patentów i uprawnień (w szczególności z uprawnieniami instruktorskimi włącznie) w danej dyscyplinie sportowej,
  • nabycie umiejętności organizowania szkoleń, obozów, rajdów, rejsów i spływów szkoleniowych w wybranych dyscyplinach sportów,
  • umiejętności organizowania zawodów w wybranej dyscyplinie sportowej,
  • umiejętności założenia własnego Klubu Sportowego z ofertą usług w zakresie szkolenia i uprawiania sportu i rekreacji.
  • umiejętność pracy w Klubach i Ośrodkach Szkoleniowych danej dyscypliny sportu, w wybranej z następujących dyscyplin:

(a) Sporty lotnicze (szczególnie preferowany)
- szybownictwo,
- sporty spadochronowe,
- mikroloty,
- latanie samolotowe,
- lotnie i paralotnie.


(b) Sporty wodne
- żeglarstwo,
- kajakarstwo,
- windsurfing,
- ratownictwo wodne.


(c) Sporty konne
- ujeżdżanie (dresarz),
- skoki przez przeszkody,
- rajdy konne.


(d) Wspinaczka
- wspinaczka,
- turystyka wysokogórska.


(e) Sporty inne
- nie wyklucza się możliwości uprawiania i kształcenia w innej niż wymienione wyżej dyscyplinie sportu. W takim przypadku wymagana będzie zgoda Klubu, w którym student uprawia daną dyscyplinę sportu, na współpracę z Uczelnią w zakresie kształcenia specjalistycznego.Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=50.8173871,19.1185308&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|50.8173871,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Logo_wsl www.wsl.edu.pl

EDUKACJA MEDIALNA Z INFOBROKERINGIEM (I i II stopień) <br> Media zmieniły nasze społeczeństwo i kulturę, wywarły ogromny wpływ na politykę, stały się jedny...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...