Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacja Częstochowa - I i II stopień, dzienne, Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie Pedagogika

Przejdź na stronę! www.wsl.edu.pl
Opis


DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - STUDIA II STOPNIA - NOWOŚĆ


Wczesne wykrywanie i profesjonalne diagnozowanie zaburzeń oraz odpowiednio podjęte działania w ramach funkcjonujących metod terapii są istotnym kluczem warunkującym przyszły sukces edukacyjny każdego dziecka. To, że istnieją tak duże różnice w przyswajaniu wiedzy wśród dzieci rozpoczynających naukę szkolną może świadczyć między innymi o tym, że doszło w pierwszej kolejności do zaniedbań w najbliższym otoczeniu dziecka, także zaniedbań środowiskowych. Stan ten może być wynikiem ogólnego opóźnienia dojrzałości emocjonalnej dziecka do podjęcia nauki, wad wzroku i słuchu, których nie wykryto w odpowiednim czasie, wad logopedycznych, dysleksji rozwojowej, a także, niestety, często jest to efekt błędów dydaktycznych popełnianych w kolejnych placówkach dydaktycznych.


Dlatego też każdą z tych przyczyn należy rozpoznawać i diagnozować indywidualnie. Wyzwaniem dla wszystkich uczestników procesów dydaktycznego: dzieci, nauczycieli, rodziców jest doprowadzenie jak najszybciej do trafnego i rzetelnego zdiagnozowania oraz rozpoczęcie terapii. Im wcześniej wykryje się określony rodzaj dysfunkcji, tym sprawniej przebiegnie sam proces terapii.


Jeżeli te zagadnienia nie są Ci obojętne, a edukacja dzieci stanowi dla Ciebie wartość i często jest Ci do nich „po drodze”, wybierz naszą ofertę. Poczujesz się spełniony/a i szczęśliwy/a, kiedy będziesz pomagać innym.PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PEDAGOGIKĄ RODZINY - STUDIA II STOPNIA


Celem studiów jest zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami pracy opiekuńczo-wychowawczej. Wyposażenie w wiedzę i orientację o instytucjach, w których ma zastosowanie teoria opieki. Zaznajomienie z metodami i technikami pracy opiekuńczo-wychowawczej. Doskonalenie umiejętności praktycznego diagnozowania potrzeb. Poznanie różnych sposobów zaspokajania potrzeb podopiecznych. Wyposażenie w umiejętności planowania i metodycznego realizowania działań opiekuńczo-wychowawczych.PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROMOCJĄ ZDROWIA - STUDIA II STOPNIA


Celem studiów jest zapoznanie studentów z działalnością różnych instytucji publicznych i organizacji społecznych działających w społeczności lokalnej w dziedzinie profilaktyki zdrowia. Celem kształcenia jest również zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu promocji zdrowia w Polsce, jak i w innych krajach Europy, a szczególnie w krajach Unii Europejskiej. W trakcie realizowanych treści jest propagowana problematyka prozdrowotna tak w zakresie stylu życia, jak i czynników środowiskowych związanych z kształtowaniem zdrowia człowieka. Treści kształcenia są przygotowane pod kątem ochrony i profilaktyki zdrowia. Całość problematyki stanowi program promocji zdrowia, którego podstawowe zasady mają na celu ochronę jednostki oraz poszczególnych grup społecznych przed niekorzystnymi następstwami zdrowotnymi i społecznymi czynników środowiska w jakim egzystuje i pracuje człowiek. Ponadto celem jest zapoznanie ze sposobami zarządzania projektami zdrowotnymi.PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA - STUDIA II STOPNIA


Celem studiów jest nabycie klasycznej, podstawowej wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej uzupełnionej o współczesne poglądy i kierunki przeobrażeń tej dziedziny wiedzy i praktyki wychowawczej. Celem jest uświadomienie studentowi kierunku ewolucji, ukazanie teoretycznych perspektyw współczesnych tendencji w pedagogice resocjalizacyjnej, a także uaktywnienie samodzielnego, krytycznego umyślenia o roli pedagoga we współczesnym systemie przeciwdziałania nieprzystosowaniu społecznemu i przestępczości. Ponadto celem jest wyposażenie w wiedzę na temat teoretycznych podstaw ortodydaktyki oraz rozwijanie i pogłębienie umiejętności zastosowania teorii resocjalizacyjnych w kontakcie z jednostką nieprzystosowaną społecznie, uświadomienie wielorakich, negatywnych czynników warunkujących oddziaływania resocjalizacyjne w warunkach izolacji więziennej oraz wskazanie na współczesne rozwiązania metodyczne w zakresie resocjalizacji penitencjarnej, przekazanie wiedzy dotyczącej aksjomatycznych i teoretycznych podstaw współczesnej teorii i praktyki socjoterapeutycznej, uświadomienie procesów grupowych, o które opiera się praca społeczności korekcyjnej. Ważnym celem jest kształtowanie i rozwijanie własnych, mocnych stron studenta służących skutecznym oddziaływaniom wychowawczym, a także nabycie umiejętności nawiązania dobrego kontaktu z wychowankiem.PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA - STUDIA I STOPNIA


Celem studiów jest nabycie klasycznej, podstawowej wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej uzupełnionej o współczesne poglądy i kierunki przeobrażeń tej dziedziny wiedzy i praktyki wychowawczej. Celem jest uświadomienie studentowi kierunku ewolucji, ukazanie teoretycznych perspektyw współczesnych tendencji w pedagogice resocjalizacyjnej, a także uaktywnienie samodzielnego, krytycznego umyślenia o roli pedagoga we współczesnym systemie przeciwdziałania nieprzystosowaniu społecznemu i przestępczości. Ponadto celem jest wyposażenie w wiedzę na temat teoretycznych podstaw ortodydaktyki oraz rozwijanie i pogłębienie umiejętności zastosowania teorii resocjalizacyjnych w kontakcie z jednostką nieprzystosowaną społecznie, uświadomienie wielorakich, negatywnych czynników warunkujących oddziaływania resocjalizacyjne w warunkach izolacji więziennej oraz wskazanie na współczesne rozwiązania metodyczne w zakresie resocjalizacji penitencjarnej, przekazanie wiedzy dotyczącej aksjomatycznych i teoretycznych podstaw współczesnej teorii i praktyki socjoterapeutycznej, uświadomienie procesów grupowych, o które opiera się praca społeczności korekcyjnej. Ważnym celem jest kształtowanie i rozwijanie własnych, mocnych stron studenta służących skutecznym oddziaływaniom wychowawczym, a także nabycie umiejętności nawiązania dobrego kontaktu z wychowankiem.PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA - STUDIA I STOPNIA


Celem studiów jest nabycie klasycznej, podstawowej wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej uzupełnionej o współczesne poglądy i kierunki przeobrażeń tej dziedziny wiedzy i praktyki wychowawczej. Celem jest uświadomienie studentowi kierunku ewolucji, ukazanie teoretycznych perspektyw współczesnych tendencji w pedagogice resocjalizacyjnej, a także uaktywnienie samodzielnego, krytycznego umyślenia o roli pedagoga we współczesnym systemie przeciwdziałania nieprzystosowaniu społecznemu i przestępczości. Ponadto celem jest wyposażenie w wiedzę na temat teoretycznych podstaw ortodydaktyki oraz rozwijanie i pogłębienie umiejętności zastosowania teorii resocjalizacyjnych w kontakcie z jednostką nieprzystosowaną społecznie, uświadomienie wielorakich, negatywnych czynników warunkujących oddziaływania resocjalizacyjne w warunkach izolacji więziennej oraz wskazanie na współczesne rozwiązania metodyczne w zakresie resocjalizacji penitencjarnej, przekazanie wiedzy dotyczącej aksjomatycznych i teoretycznych podstaw współczesnej teorii i praktyki socjoterapeutycznej, uświadomienie procesów grupowych, o które opiera się praca społeczności korekcyjnej. Ważnym celem jest kształtowanie i rozwijanie własnych, mocnych stron studenta służących skutecznym oddziaływaniom wychowawczym, a także nabycie umiejętności nawiązania dobrego kontaktu z wychowankiem.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=50.8173871,19.1185308&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|50.8173871,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Logo_wsl www.wsl.edu.pl

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - STUDIA II STOPNIA - NOWOŚĆ <br> Wczesne wykrywanie i profesjonalne diagnozowanie zaburzeń oraz odpowiednio podjęte działa...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...