Wychowanie Przedszkolne Częstochowa - I i II stopień, dzienne, Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie Pedagogika

Przejdź na stronę! www.wsl.edu.pl
Opis


WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z NAUCZANIEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO (I i II stopień)


Celem studiów jest zdobycie wszechstronnej wiedzy ogólnej z zakresu nauk filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych oraz pedagogicznych, umożliwiającej usytuowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz dydaktycznej w szerokim kontekście społeczno-kulturowym. W ujęciu specjalnościowym pozyskiwana wiedza odnosi się do aspektów biologicznych, poznawczych oraz społecznych w wychowaniu i edukacji dziecka.


Celem studiów jest również pozyskanie umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem do 6 roku życia. Kompetencje dotyczą opieki indywidualnej oraz działań pielęgnacyjno-opiekuńczych, wychowawczych, dydaktycznych i organizacyjnych w żłobku lub przedszkolu. W zakres tychże działań wchodzą: zabiegi pielęgnacyjne, diagnostyka typowych chorób wieku dziecięcego, diagnozowanie etapów rozwojowych i ewentualnych odstępstw w tym zakresie, umiejętność projektowania indywidualnych strategii wspierania rozwoju dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy. Ważnym aspektem jest przygotowanie do wykorzystania nowoczesnej technologii informacyjnej w trakcie projektowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć z dziećmi.WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I OPIEKA NAD DZIECKIEM (I i II stopień)


Celem studiów jest zdobycie wszechstronnej wiedzy ogólnej z zakresu nauk filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych oraz pedagogicznych, umożliwiającej usytuowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz dydaktycznej w szerokim kontekście społeczno-kulturowym. W ujęciu specjalnościowym pozyskiwana wiedza odnosi się do aspektów biologicznych, poznawczych oraz społecznych w wychowaniu i edukacji dziecka.


Celem studiów jest również pozyskanie umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem do 6 roku życia. Kompetencje dotyczą opieki indywidualnej oraz działań pielęgnacyjno-opiekuńczych, wychowawczych, dydaktycznych i organizacyjnych w żłobku lub przedszkolu. W zakres tychże działań wchodzą: zabiegi pielęgnacyjne, diagnostyka typowych chorób wieku dziecięcego, diagnozowanie etapów rozwojowych i ewentualnych odstępstw w tym zakresie, umiejętność projektowania indywidualnych strategii wspierania rozwoju dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy. Ważnym aspektem jest przygotowanie do wykorzystania nowoczesnej technologii informacyjnej w trakcie projektowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć z dziećmi.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=50.8173871,19.1185308&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|50.8173871,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Logo_wsl www.wsl.edu.pl

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z NAUCZANIEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO (I i II stopień) <br> Celem studiów jest zdobycie wszechstronnej wiedzy ogólnej z zakresu nauk fil...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...