Pedagogika Łomża - I stopień, dzienne, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży Wydział Zamiejscowy w Łomży

Przejdź na stronę! www.lomza.janski.edu.pl
Opis


Pedagogika to kierunek przygotowujący do prowadzenia profesjonalnego procesu nauczania i wychowania człowieka od przedszkola, przez okres wczesnoszkolny, poprzez szkołę podstawową, gimnazjalną i ponadgimnazjalną. To jeden z najważniejszych działów nauki, wywodzący się z filozofii i obejmujący proces zdobywania umiejętności, poznawania wiedzy oraz rozumienia świata. To kierunek niezwykle odpowiedzialny, gdyż przekłada się bezpośrednio na przyszły proces kształtowania wiedzy i postaw jednostek.

Pedagogika u Jańskiego formuje ludzi niezwykle sprawnych zawodowo, a równocześnie wrażliwych na drugiego człowieka, a szczególnie na potrzeby dzieci i młodzieży. Uwrażliwia na wszelkiego rodzaju zaburzenia norm społecznych i wartości występujące w rodzinach lub środowisku szkolnym. Wskazuje jak skutecznie prowadzić edukację ale jednocześnie kładzie duży nacisk na różnego rodzaju zabiegi wychowawcze możliwe do zastosowania w szkołach czy też innych placówkach oświatowo-wychowawczych i kulturalnych. Pedagogika wyposaża studentów w bogatą wiedzę zawodową pozwalającą wprowadzać nowoczesne metody nauczania oraz skutecznie pomagać osobom dotkniętym problemami społecznymi lub zdrowotnymi.

Pedagogika to kierunek dla ludzi z pasją i powołaniem do pracy na rzecz innego człowieka, a szczególnie dziecka w zakresie jego wychowania, rozwoju, opieki, a także wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Być pedagogiem to znaczy wspierać jednostkę w stawaniu się i byciu człowiekiem. Wspomagając innych można także rozwijać i ubogacać samego siebie. Z powodzeniem można również stosować ją w coraz modniejszym kształceniu ustawicznym - kształceniu przez całe życie.


Specjalności na kierunku Pedagogika


  • Pedagogika resocjalizacyjna(studia licencjackie)
  • Pedagogika społeczno-opiekuńcza(studia licencjackie)
  • Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym (studia licencjackie)
Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=53.1805464,22.0821818&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|53.1805464,22
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Logotyp www.lomza.janski.edu.pl

Pedagogika to kierunek przygotowujący do prowadzenia profesjonalnego procesu nauczania i wychowania człowieka od przedszkola, przez okres wczesnoszkolny, pop...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...