Socjologia Łomża - I stopień, dzienne, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży Wydział Zamiejscowy w Łomży

Przejdź na stronę! www.lomza.janski.edu.pl
Opis


Socjologia to wciąż jeden z najmodniejszych kierunków wybieranych przez studentów w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Daje możliwość ciekawej, dobrze płatnej pracy po skończeniu studiów, w trakcie trwania studiów, studenci odbywają staże i praktyki w urzędach i instytucjach, w których później mogą znaleźć zatrudnienie. Socjologia umożliwia pozyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie analizy zjawisk oraz procesów zachodzących we współczesnym społeczeństwie, kształtowania stosunków międzyludzkich, diagnozowania i rozwiązywania konfliktów społecznych, prowadzenia badań opinii publicznej, aktywizacji społeczności lokalnych i międzynarodowych, integracji środowisk wielokulturowych. Program studiów licencjackich z zakresu socjologii spełnia wszystkie wymogi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dodatkowo obejmuje przedmioty znacznie wykraczające poza to minimum, niezbędne jednak w wykonywaniu zawodu socjologa w warunkach szybko zmieniającego się życia społecznego, kultury i gospodarki. Studenci korzystając z tego programu wybierać mogą bardziej szczegółowe specjalizacje, w których chcą zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności. Wiedza zdobywana w ramach specjalizacji ukierunkowana jest na jej praktyczną użyteczność. Wśród wykładowców znajdują się znani profesorowie, działacze społeczni, politycy, menedżerowie i urzędnicy. Współpraca studentów z tak dobraną kadrą naukową pozwala na zapoznanie się z konkretnymi problemami występującymi w różnego rodzaju instytucjach (miejscach pracy studentów i absolwentów) oraz sposobami ich racjonalnego i naukowego rozwiązywania. Wysoka jakość nauczania potwierdzona pozytywna opinią Państwowej Komisji Akredytacyjnej powoduje iż, większość naszych absolwentów podejmuje studia drugiego stopnia i nie mają oni problemów z dostaniem się na takie studia w najbardziej renomowanych uczelniach w Polsce. Studia na kierunku Socjologia pozwalają uzyskać wiedzę praktyczną i teoretyczną dotyczącą szeroko rozumianego życia społecznego. Zagadnienia ogólne, teoretyczne omawiane na zajęciach uczą samodzielnej interpretacji zjawisk, z którymi spotykamy się bezpośrednio w codziennym życiu rodzinnym, zawodowym i lokalnym oraz zjawisk o szerszym charakterze posiadających wymiar krajowy, kontynentalny i globalny. Praktyczne ukierunkowanie zajęć z kolei pozwala opanować umiejętności diagnozowania i rozwiązywania konkretnych problemów ujawniających się w życiu społecznym różnych zbiorowości, organizacji i grup ludzkich. W aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej istnieje duże zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów tego kierunku.Specjalności na kierunku Socjologia:


  • Doradztwo zawodowe i personalne (studia licencjackie)
  • Dziennikarstwo i Public Relations (studia licencjackie)
  • Socjologia komunikacji społecznej (studia licencjackie)
  • Socjologia reklamy (studia licencjackie)
  • Socjologia rozwoju regionalnego (studia licencjackie)
Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=53.1805464,22.0821818&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|53.1805464,22
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Logotyp www.lomza.janski.edu.pl

Socjologia to wciąż jeden z najmodniejszych kierunków wybieranych przez studentów w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Daje możliwość ciekawej, dobrze płatn...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...