WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Przejdź na stronę!

www.geod.agh.edu.pl

Opis

Dziekan:

  • prof. dr hab. inż. Marian Mazur

Wydział Geodezji Górniczej został utworzony w 1951 roku, a w 1990 roku zmieniono jego nazwę na Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Obecnie problematyka badawcza Wydziału koncentruje się na zastosowaniach informatyki w aspekcie przetwarzania danych przestrzennych (GIS) oraz wykorzystaniu nowoczesnych technik pomiarowych do celów inwentaryzacji i realizacji obiektów przemysłowych, architektonicznych, infrastruktury itp. Prowadzone są badania nad wieloma zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem GPS, naziemnych i lotniczych skanerów laserowych oraz interferometrii radarowej.

Absolwenci kierunku Geodezja i Kartografia znajdują zatrudnienie w różnych branżach przemysłu i administracji oraz w pełnym spektrum firm geodezyjnych. Są przygotowani do prowadzenia prac związanych z ewidencją gruntów i budynków oraz dokumentacją geodezyjną dla celów prawnych, w zawodach związanych z gospodarką nieruchomościami, a także w firmach geodezyjnych zajmujących się kompleksową obsługą geodezyjną różnorodnych, w tym także dużych i stawiających najwyższe wymagania, inwestycji budowlanych. Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska są zatrudniani w działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych oraz w administracji Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, funduszach ochrony środowiska, w firmach projektowych, konsultingowych i pomiarowych. Absolwenci posiadają kwalifikacje do pracy w zakresie pozyskiwania danych o środowisku, kontroli emisji do środowiska, gospodarki odpadami, kontroli i zarządzania danymi. Wydział od wielu lat współpracuje z licznymi jednostkami zagranicznymi poprzez wymianę osobową pracowników i studentów, współpracę w realizacji prac badawczych, uczestnictwo pracowników Wydziału w sympozjach i konferencjach oraz udział we władzach międzynarodowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych, staże naukowe w ośrodkach zagranicznych, konsultacje oraz wymianę doświadczeń w zakresie dydaktyki. Wydział ma uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie geodezji i kartografii oraz inżynierii środowiska.


Kierunki Dzienne Zaoczne


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Kontakt al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
wkr-geod@uci.agh.edu.pl
12 617 40 70, 12 617 45 34
Gdzie? Staticmap?center=50.0645207,19.9236483&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|50.0645207,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Logotyp www.krakow.janski.edu.pl

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepubliczny...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...