WYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ

Przejdź na stronę!

www.wms.agh.edu.pl

Opis

Dziekan:

  • prof. dr hab. Marek Capiński

Matematyka jest obecna w Akademii Górniczo-Hutniczej od początku istnienia uczelni. Pierwszym urzędującym rektorem Akademii Górniczej był matematyk - profesor Antoni Hoborski.

W 1969 roku z kilku katedr matematyki i geometrii wykreślnej, działających przy poszczególnych wydziałach, utworzono Instytut Matematyki jako jednostkę międzywydziałową prowadzącą zajęcia dydaktyczne na wszystkich wydziałach. W roku 1997, decyzją Senatu AGH, Instytut Matematyki został przekształcony w Wydział Matematyki Stosowanej. Wydział prowadzi studia matematyczne licencjackie i magisterskie oraz podyplomowe. Programy studiów eksponują współczesne zastosowania matematyki w innych dziedzinach wiedzy, w szczególności w bankowości i finansach, informatyce, zarządzaniu, biologii, inżynierii materiałowej, elektronice, automatyce, mechanice i telekomunikacji. Umożliwia to absolwentom współpracę ze specjalistami z innych dziedzin i ułatwia zatrudnienie w przemyśle, bankach, sektorze ubezpieczeń, branży IT, administracji, nauce i oświacie.

Wśród gałęzi matematyki i jej zastosowań, wokół których koncentruje się działalność naukowa pracowników Wydziału, należy wymienić matematykę dyskretną ze szczególnym uwzględnieniem teorii grafów, analizę funkcjonalną, matematykę obliczeniową, statystykę, równania różniczkowe, geometrię, analizę stochastyczną i jej zastosowania w matematyce finansowej. Wydział ma prawa doktoryzowania w zakresie matematyki.


Kierunki Dzienne Zaoczne


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Kontakt al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
wkrwms@wms.mat.agh.edu.pl
12 617 40 63
Gdzie? Staticmap?center=50.0645207,19.9236483&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|50.0645207,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Logotyp www.krakow.janski.edu.pl

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepubliczny...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...