WYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU

Przejdź na stronę!

www.wnig.agh.edu.pl

Opis

Dziekan:

  • prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet

Działalność wydziału koncentruje się na kształceniu kadr dla potrzeb szeroko rozumianego górnictwa otworowego i gazownictwa oraz na badaniach naukowych, głównie o charakterze stosowanym. Jako jedyny wydział w Polsce o takim profilu prowadzi kształcenie w ramach studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych.

Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii prowadzi prace w zakresie projektowania otworów wiertniczych, optymalizacji parametrów technologii wiercenia, opracowania receptur płuczek i zaczynów uszczelniających, projektowania urządzeń i maszyn wiertniczych dla wierceń lądowych i morskich oraz technik bezwykopowych.

Katedra Inżynierii Naftowej realizuje badania obejmujące nowe metody geofizyki wiertniczej, eksploatacji złóż ropno-gazowych na lądzie i morzu, modelowania matematycznego i komputerowej symulacji eksploatacji złóż surowców płynnych.

Katedra Inżynierii Gazowniczej prowadzi prace naukowo-badawcze dotyczące problematyki z zakresu eksploatacji złóż gazu ziemnego i podziemnych magazynów gazu, projektowania systemów przesyłowych gazu, modelowania eksploatacji złóż węglowodorów i podziemnych magazynów gazu, prac związanych z sekwestracją dwutlenku węgla oraz analiz systemów energetycznych w Polsce. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu prowadzi szeroką współpracę z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Jej efektem są wspólne realizacje grantów unijnych i krajowych oraz liczne publikacje, opracowania naukowe i patenty.


Kierunki Dzienne Zaoczne


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Kontakt al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
rekrut@wnaft.agh.edu.pl,
12 617 40 30
Gdzie? Staticmap?center=50.0645207,19.9236483&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|50.0645207,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Logotyp www.krakow.janski.edu.pl

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepubliczny...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...