Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Przejdź na stronę!

www.wggg.pwr.wroc.pl

Opis

Dziekan:

  • prof. dr hab. inż. Lech Gładysiewicz

Współczesne społeczeństwa stanęły przed tak poważnymi problemami cywilizacyjnymi jak zwiększanie się liczby ludności, upowszechnienie postaw konsumpcyjnych, zmniejszanie się zasobów naturalnych i nadmierne skażenie środowiska. Z dużym prawdopodobieństwem można przewidywać, że wzrost gospodarczy odbywać się będzie przede wszystkim na drodze rozwoju zaawansowanych technologii, wykorzystania istniejących rezerw przez zmniejszania energochłonności produkcji, oszczędnego gospodarowania surowcami, utylizacji nagromadzonych odpadów a także na drodze postępu technicznego, unifikacji i upowszechnieniu systemów informacyjnych, standardów technicznych oraz zastosowaniu nowoczesnych metod zarządzania nawet na najniższych poziomach organizacyjnych.

Szczególna uwaga zwrócona będzie na ochronę (m.in. przez racjonalne wykorzystanie) wszelkich zasobów naturalnych a w szczególności wody i surowców mineralnych. Środowisko staje się elementem rachunku ekonomicznego i będzie przedmiotem międzynarodowej kontroli i rywalizacji o dostęp do zasobów tego środowiska. Rozszerzone będą strefy wolnego handlu. Wzrośnie rola konkurencji w każdej dziedzinie. Z kierunku, skali i tempa obecnych przemian należy wnioskować, że tylko dobrze wykształcone i zorganizowane społeczeństwa potrafią skutecznie ochronić swoje interesy i skorzystać z otwarcia się rynków światowych. Oznacza to, że należy inwestować przede wszystkim w wiedzę społeczeństwa, ukierunkowaną na zrozumienie istoty dokonujących się przemian i przygotowanie się do ich przyjęcia. Wykształcenie staje się towarem i jak każdy towar ma swoją cenę na rynku pracy. Reakcją ze strony Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (WGGG) na dokonujące się przemiany społeczne i gospodarcze jest rozszerzenie oferty dydaktycznej i naukowo-badawczej w taki sposób, aby dostosować profil wykształcenia do wymagań rynku pracy i zwiększyć w ten sposób konkurencyjność naszego absolwenta na tym rynku. Taką ofertą jest nowa organizacja studiów przez zwiększenie liczby specjalności i dostosowania treści programowych do wymagań gospodarki, a w szczególności gospodarki regionu dolnośląskiego.


Kierunki Dzienne Zaoczne


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Kontakt pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
wggg@pwr.wroc.pl
71 320 68 35, 343 41 93
Gdzie? Staticmap?center=51.105524,17.0321293&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.105524,17
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.swps.pl

Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu działa 9 lat i stale odnosi sukcesy. Jest najlepszym wydziałem nauk społecznych w Polsce – otrzymał najwyższą ocenę par...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...