Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Przejdź na stronę!

www.wme.pwr.wroc.pl

Opis

Dziekan:

  • prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski

Wydział Mechaniczno-Energetyczny jest jednym z tych wydziałów, które rozwijały się wraz z Politechniką Wrocławską od początków jej istnienia. W początkowym okresie misją wydziału było kształcenie kadry inżynierów mechaników dla potrzeb budowy i eksploatacji urządzeń cieplnych w energetyce zawodowej i przemysłowej. Charakterystyczna jest bardzo intensywna współpraca z przemysłem, umożliwiająca rozwój zgodny z oczekiwaniami rynku pracy. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie było rozszerzenie kierunku Mechanika i Budowa Maszyn o kształcenie w zakresie aparatury procesowej, chłodnictwa oraz inżynierii lotniczej.

Rosnąca rola problematyki energetyczno-ekologicznej w rozwoju cywilizacyjnym oraz znaczący dorobek naukowo-techniczny w tej dziedzinie doprowadziły do wyodrębnienia Energetyki jako drugiego kierunku studiów. Pierwsi jego absolwenci opuścili mury uczelni w 2008 roku. Wydział dba o zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia.

Dzięki realizowanym na obu kierunkach programom nauczania, umiejętnie kojarzącym zagadnienia mechaniczne z cieplno-przepływowymi, co jest rzadkością w innych uczelniach krajowych i europejskich, absolwenci Wydziału Mechaniczno- Energetycznego są poszukiwanymi i dobrze opłacanymi pracownikami zarówno przez firmy prywatne, jak i państwowe, w kraju i za granicą. Zajmują również eksponowane stanowiska w przemyśle energetycznym, gazownictwie i budowie maszyn.

Tym z absolwentów, którzy wybierają ścieżkę kariery naukowej, wydział oferuje kształcenie na studiach doktoranckich w dyscyplinach naukowych: mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn. Dzięki rozwiniętej współpracy międzynarodowej angażuje się także w pomoc przy organizowaniu zagranicznych staży typu post-doc. Posiada również uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.


Kierunki Dzienne Zaoczne


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Kontakt Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
wme@pwr.wroc.pl
71 320 35 08, 320 23 25
Gdzie? Staticmap?center=51.1074104,17.0621464&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.1074104,17
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.swps.pl

Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu działa 9 lat i stale odnosi sukcesy. Jest najlepszym wydziałem nauk społecznych w Polsce – otrzymał najwyższą ocenę par...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...