Wydział Zdrowia Publicznego

Przejdź na stronę!

www.slam.katowice.pl

Opis

Kształcenie studentów kierunku 'zdrowie publiczne' jest prowadzone przez własną, pełnozatrudnioną w drodze mianowania, kadrę SUM. Dodatkowo, w związku z programem praktyk wakacyjnych studentów w proces kształcenia są włączani - na warunkach 'umowy-zlecenia' - pracownicy instytucji prowadzących praktyki (Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego).

Na strukturę organizacyjną Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach składa się 14 jednostek naukowo- dydaktycznych

Liczba pracowników: 62, w tym: 2 profesorów zwyczajnych, 2 profesorów nadzwyczajnych, 11 adiunktów z tytułem doktora habilitowanego, 7 adiunktów, 24 asystentów, 1 st. wykładowca z tytułem doktora, 14 wykładowców, 1 asystent dydaktyczny.

Liczba wszystkich studentów: na wszystkich latach studiów w roku akademickim 2008/2009 – stan na 1.10.2008 r. wynosi 1013. Liczba absolwentów: studiów I º - 531, studiów II º - 253.

Wydział Zdrowia Publicznego posiada akredytowane kierunki studiów. Oceny zgodności z obowiązującymi standardami kształcenia i z podstawowymi kryteriami jakościowymi w zakresie wymagań kadrowych, programowych i organizacyjnych dokonały: Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego oraz Państwowa Komisja Akredytacyjna.


Kierunki Dzienne Zaoczne


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Kontakt ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom

(0-32) 397-65-26
Gdzie? Staticmap?center=50.349617,18.9189589&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|50.349617,18
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.swps.pl

Wydział Zamiejscowy SWPS w Katowicach od początku swojej działalności realizuje misję uczelni, łącząc nowoczesną dydaktykę z badaniami naukowymi spełniającym...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

29

12

30

12

31

12

01

01

02

01

03

01

04

01

05

01

06

01

07

01

08

01

09

01

10

01

11

01

12

01

13

01

14

01

15

01

16

01

17

01

18

01

19

01

20

01

21

01

22

01

zobacz więcej...