Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Przejdź na stronę!

www.biol.uni.lodz.pl

Opis

W roku 1945 zespół organizujący od podstaw poszczególne jednostki badawcze i pomocnicze biologii składał się z 3 profesorów zwyczajnych, 5 profesorów nadzwyczajnych oraz 4 zastępców profesora, a personel pomocniczy – z 12 osób. W roku 2008 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska łączna liczba pracowników wynosi 354,75, w tym naukowo- dydaktycznych 225,75, naukowo-technicznych 67,50, administracji 21 i obsługi 40,50. Kadrę samodzielną stanowi 41 profesorów tytularnych i 32 doktorów habilitowanych.

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska posiada uprawnienia do nadawania tytułu naukowego profesora oraz stopni naukowych doktora habilitowanego i doktora w dziedzinie nauk biologicznych w następujących dyscyplinach: biologia, biochemia, biofizyka i ekologia oraz od 30 października 2006 r. stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie mikrobiologia. Prowadzone na Wydziale badania mają charakter badań podstawowych, aplikacyjnych lub metodycznych. Tematyka badań naukowych pracowników Wydziału ogniskuje się wokół trzech głównych problemów: środowiska biologicznego, jego stanu obecnego, ochrony, wykorzystania i przekształcania; struktury i funkcji komórek roślinnych, zwierzęcych i mikroorganizmów oraz zagadnień biomedycznych i biotechnologicznych. Główne dyscypliny i specjalności naukowe uprawiane na Wydziale to: antropologia, biologia ewolucyjna, geobotanika, algologia, mikologia, lichenologia, biochemia, biologia molekularna, cytobiochemia, biofizyka, termobiologia, radiobiologia, biologia komórki, cytologia, cytogenetyka, cytochemia, cytofizjologia, fizjologia roślin, fizjologia zwierząt (neurobiologia, neurofizjologia), zoologia, hydrobiologia, ekologia, biologia polarna, ochrona przyrody, mikrobiologia, biologia infekcyjna, immunochemia i immunobiologia bakterii, immunologia, biotechnologia (drobnoustrojów, roślin), genetyka (roślin, drobnoustrojów), genetyka molekularna. Potencjał intelektualny zespołów badawczych, wyposażenie aparaturowe katedr i zakładów, a także dorobek metodyczny pozwala prowadzić badania naukowe na różnych poziomach organizacji materii ożywionej i nieożywionej, tj. na poziomach molekularnym, komórkowym, całego organizmu, populacji organizmów i środowiska przyrodniczego.

Aktywność naukową i osiągnięcia badawcze Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska można ocenić posługując się różnymi kryteriami – ukształtowanymi szkołami naukowymi, przyrostem kadry naukowej, liczbą publikacji lub uzyskanych grantów badawczych. Do szkół naukowych stworzonych przez profesorów Wydziału zaliczyć należy szkoły: biochemiczną, biofizyczną, fitosocjologii, hydrobiologii i biologii polarnej, zoologii, ekologii, antropologii, cytologii i cytogenetyki roślin, fizjologii roślin, neurofizjologii oraz mikrobiologii i immunologii.


Kierunki Dzienne Wieczorowe Zaoczne


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Kontakt Pilarskiego 14/16, 90-231 Łódź
dziekan@biol.uni.lodz.pl
tel. 042 635 45 05
Gdzie? Staticmap?center=51.7755765,19.483495&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7755765,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl www.biol.uni.lodz.pl

W roku 1945 zespół organizujący od podstaw poszczególne jednostki badawcze i pomocnicze biologii składał się z 3 profesorów zwyczajnych, 5 profesorów nadzwyc...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...