Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny ZOD (Kutno)

Przejdź na stronę!

www.zodkutno.uni.lodz.pl

Opis

Wydział został powołany w czerwcu 1965 roku w wyniku włączenia do struktury Uniwersyteckiej Wyższej Szkoły Ekonomiczej w Łodzi i przyłączania katedr socjologicznych UŁ, wchodzących do 1961 roku w skład Wydziału Filozoficzno-Historycznego. Inicjatorami powołania nowej struktury byli tacy znakomici uczeni jak: Remigiusz Bierzanek, Jan Drewnowski, Edward Lipiński, Jerzy Rachwalski, Edward Rosset i Jan Szczepański. Na początku lat 90-tych część katedr podejmuje decyzje o wydzieleniu się z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i utworzeniu nowego Wydziału Zarządzania UŁ. Starania te uzyskują akceptację Senatu UŁ w 1994 roku.

Aktualnie Wydział Ekonomiczno-Socjologiczy jest największym spośród jedenastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tu 441 pracowników, z których 329 to nauczyciele akademiccy reprezentujących głównie takie dziedziny jak: demografia, ekonomia, ekonometria, polityka społeczna, statystyka i socjologia. Prawie co trzeci pracownik nauki posiada stopień naukowy dr habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 36 samodzielnych katedr i zakładów. Jesteśmy Wydziałem posiadającym najwyższą kategorię "1" w rankingu Komitetu Badań Naukowych.

Studia oferowane na naszym Wydziale cieszą się dużym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich. Aktualnie studiuje tu 9988 studentów, co stanowi 25% wszystkich studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Zdecydowana większość z nich (3494) kształci się na 7 kierunkach studiów dziennych takich jak: ekonomia, europeistyka, finanse i bankowość, gospodarka przestrzenna, socjologia, informatyka i ekonometria, socjologia i stosunki międzynarodowe. Oferujemy również studia w systemie wieczorowym i zaocznym. Dysponujemy studiami licencjackimi oraz uzupełniającymi studiami magisterskimi w zakresie ekonomii, finansów i bankowości oraz socjologii. Oferujemy również studia podyplomowe oraz stacjonarne studia doktoranckie w zakresie ekonomii i socjologii.


Kierunki Zaoczne


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Kontakt Oporowska 7, 99-300 Kutno
zodkutno@uni.lodz.pl
tel/fax: /0-48-24/ 355 46 75
Gdzie? Staticmap?center=52.2329222,19.3665155&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|52.2329222,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl www.zodkutno.uni.lodz.pl

Wydział został powołany w czerwcu 1965 roku w wyniku włączenia do struktury Uniwersyteckiej Wyższej Szkoły Ekonomiczej w Łodzi i przyłączania katedr socjolog...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...