Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny ZOD (Ostrołęka)

Przejdź na stronę!

eksoc.uni.lodz.pl

Opis

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj blisko 450 pracowników, z których 350 to nauczyciele akademiccy. Prawie co trzeci pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 7 instytutów, w tym 35 katedr i 16 zakładów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzrosła rola i znaczenie uczelni wyższych, dlatego stworzyliśmy programy studiów, które stały się odpowiedzią na potrzeby europejskiego rynku pracy. Obecnie mamy jedną z najlepszych ofert edukacyjnych w centralnej Polsce, jeśli chodzi o nauki ekonomiczne i społeczne. Studia oferowane na naszym Wydziale cieszą się ogromnym powodzeniem wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Aktualnie studiuje u nas blisko 10 000 studentów, co stanowi ponad 25% wszystkich studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Kształcimy na 12 kierunkach studiów w systemie dziennym i zaocznym, na studiach licencjackich i magisterskich. Dynamicznie wspieramy aktywność młodzieży w samorządzie studenckim i kilkunastu kołach naukowych działających w naszym środowisku.

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny prowadzi obecnie wielokierunkowe prace naukowo-badawcze. Organizujemy wykłady dziekańskie, na które zapraszamy najwybitniejszych przedstawicieli nauk ekonomicznych i humanistycznych znanych w Polsce i zagranicą.

Na Wydziale realizowanych jest wiele międzynarodowych grantów naukowych i projektów badawczych. Współpracujemy z wieloma uczelniami z Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej oraz Azji.


Kierunki Zaoczne


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Kontakt Batalionu Czwartaków 4, 07-401 Ostrołęka
ZOD.Ostroleka@uni.lodz.pl
tel/fax. 29 766 44 04
Gdzie? Staticmap?center=53.1001475,21.6225725&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|53.1001475,21
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl eksoc.uni.lodz.pl

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj blisko 450 pracowników, z których 350 to...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...