Wydział Filologiczny

Przejdź na stronę!

filolog.uni.lodz.pl

Opis

OGÓLNE INFORMACJE O WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU ŁODZKIEGO

NOWOCZESNOŚĆ Studenci Wydziału Filologicznego UŁ mają do dyspozycji dobrze wyposażone biblioteki i pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. W Uniwersytecie Łódzkim funkcjonuje komputerowy system obsługi studentów, dzięki któremu studenci mają m.in. możliwośd zapisywania się do grup zajęciowych za pośrednictwem sieci internetowej. Oferta dydaktyczna Wydziału Filologicznego doskonale odpowiada współczesnym zapotrzebowaniom na rynku pracy, a funkcjonujący Europejski System Transferu Punktów Kredytowych pozwala na realizację części programu kształcenia także w zagranicznych uczelniach partnerskich.

PROFESJONALIZM Obecnie pracuje na Wydziale Filologicznym 33 profesorów zwyczajnych, 54 profesorów nadzwyczajnych i około 130 doktorów. Kierunki Wydziału Filologicznego posiadają - przyznane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich i przez Paostwową Komisję Akredytacyjną - certyfikaty, które poświadczają wysoką jakośd kształcenia. Wydział Filologiczny UŁ bardzo dużą wagę przykłada do wysokiego poziomu kształcenia w zakresie języków obcych, dzięki czemu absolwenci Wydziału są także atrakcyjnymi pracownikami dla firm zagra-
nicznych, które inwestują w Łodzi.

WSPÓŁPRACA Wydział Filologiczny UŁ współpracuje z licznymi uczelniami oraz ośrodkami badawczo-naukowymi w Polsce i za granicą, jest również organizatorem wielu konferencji międzynarodowych. W ramach programu LLP-Erasmus studenci mają możliwośd wyjazdu na stypendia zagraniczne i studiowanie przez semester w znanych ośrodkach akademickich, m.in. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji, Niemczech czy w Turcji.

ROZWÓJ Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego oferuje możliwośd twórczego rozwijania indywidualnych zainteresowao i umiejętności studentów. Bogata oferta zajęd do wyboru oraz działalnośd licznych kół naukowych nie pozostawiają nikogo bez możliwości kształtowania własnych talentów.


Kierunki Dzienne Wieczorowe Zaoczne


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Kontakt Kościuszki 65, 90-514 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel. 042 665-52-53, 042 665-52-60
Gdzie? Staticmap?center=51.7624552,19.4545907&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7624552,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl filolog.uni.lodz.pl

OGÓLNE INFORMACJE O WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU ŁODZKIEGO NOWOCZESNOŚĆ Studenci Wydziału Filologicznego UŁ mają do dyspozycji dobrze wyposażone b...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...