Wydział Matematyki i Informatyki

Przejdź na stronę!

www.math.uni.lodz.pl

Opis

Posiadamy profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną - spośród 121 pracowników, aż 25 to samodzielni pracownicy naukowi: profesorowie i doktorzy habilitowani. Wysoki poziom kadry umożliwia WMiI prowadzenie nie tylko studiów licencjackich i magisterskich, ale również doktoranckich i podyplomowych. Doświadczenie i dorobek kadry doceniła również Państwowa Komisja Akredytacyjna i wydział uzyskał pozytywną ocenę dla obu kierunków studiów: matematyki i informatyki.

Posiadamy bardzo dobrą bazę lokalową: wiele sal wykładowych, pracownie audiowizualne, 9 pracowni komputerowych, nowoczesną aulę, bibliotekę i bufet. W 2009 roku została otwarta nowoczesna pracownia obróbki obrazu i dźwięku. Nasz budynek jest usytuowany blisko akademików i innych budynków uniwersyteckich. Studenci wszystkie zajęcia poza sportowymi odbywają w jednym miejscu.

Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ rozpoczynający studia w latach 2009 – 2011 na wszystkich specjalnościach na kierunku Matematyka i kierunku Informatyka studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia są objęci programem „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych". W ramach tego programu będą przyznawane specjalne stypendia motywacyjne w wysokości do 1000 złotych dla najlepszych studentów, przez cały okres studiów. W Łodzi w latach 2009 – 2011 tylko na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ można studiować kierunek Matematyka i Informatyka w ramach Kierunków Zamawianych.

Studenci korzystają z miejsc na studiach zagranicznych w ramach programu LLP-Erasmus, ze stypendiów naukowych i socjalnych, działają w kołach naukowych i w samorządzie. Niektóre kierunki na naszym wydziale (Matematyka finansowa i aktuarialna, Analiza finansowa) należą do zamawianych przez ministerstwo, co wiąże się z dodatkowymi stypendiami przez 3 lata nauki. Dzięki systemowi punktowemu ECTS od drugiego roku studiów studenci mogą wybierać część przedmiotów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.


Kierunki Dzienne Zaoczne


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Kontakt Banacha 22, 90-238 Łódź
facmath@math.uni.lodz.pl
tel. (42) 635 59 49
Gdzie? Staticmap?center=51.7767375,19.4868124&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7767375,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl www.math.uni.lodz.pl

Posiadamy profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną - spośród 121 pracowników, aż 25 to samodzielni pracownicy naukowi: profesorowie i doktorzy habilitowani. W...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...