Wydział Nauk Geograficznych

Przejdź na stronę!

www.geo.uni.lodz.pl

Opis

Jeszcze przed formalnym powstaniem Wydziału, w miesiącach letnich 2001 r. sporządzony został wniosek do Komitetu Badań Naukowych zawierający wszystkie dane niezbędne do oceny i kategoryzacji jednostek naukowych należących do Zespołu P04. Także przed 1 października 2001 r. w uzgodnieniu z Centralną Komisją ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych złożony został wniosek o przyznanie Wydziałowi Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia. Wniosek ten w krótkim terminie został rozpatrzony pozytywnie i jeszcze w grudniu 2001 r. odbyło się pierwsze kolokwium habilitacyjne (dr J. Wibig) na nowym Wydziale. Decyzją CK ds. TN i SN wszystkie rozpoczęte na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UŁ przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania w sprawie nadania tytułu profesora w dziedzinie nauk o Ziemi zostały przeniesione na Wydział Nauk Geograficznych.


Kierunki Dzienne Zaoczne


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Kontakt Narutowicza 88, 90-139 Łódź
dziekan@geo.uni.lodz.pl
042 665-59-10
Gdzie? Staticmap?center=51.7729653,19.4809671&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7729653,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl www.geo.uni.lodz.pl

Jeszcze przed formalnym powstaniem Wydziału, w miesiącach letnich 2001 r. sporządzony został wniosek do Komitetu Badań Naukowych zawierający wszystkie dane n...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...