Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Przejdź na stronę!

wsmip.uni.lodz.pl

Opis

Wybierając studia na naszym Wydziale wybieracie Państwo „międzynarodowość” we wszelkich jej postaciach. To „międzynarodowość” będzie wam towarzyszyła przez całe studia i pozwoli wam w przyszłości swobodnie poruszać się po całym świecie i znaleźć pracę zarówno w polskich firmach oraz instytucjach, jak również w firmach i organizacjach działających na różnych kontynentach i mających codzienny kontakt z wieloma kulturami. Kończąc nasze studia będzie-cie mogli znaleźć pracę zarówno w międzynarodowym biznesie, jak i w organizacjach międzynarodowych i samorządowych (polityka, dyplomacja, projekty Unii Europejskiej), jak i w międzynarodowych mediach (korespondencja zagraniczna, dziennikarstwo międzynarodowe).

Wydział nasz posiada pierwszą kategorię badań naukowych, co stanowi w polskich warunkach najwyższą ocenę jakości prowadzonej działalności naukowej. Specyfika badań prowadzonych na naszym Wydziale polega na ich interdyscyplinarności oraz na ich internacjonalizacji. Interdyscyplinarność badawcza Wydziału polega na harmonijnym łączeniu różnych dyscyplin badawczych zajmujących się studiami międzynarodowymi i nauce o polityce. Studia te łączą w sobie dorobek nauk humanistycznych, nauk społeczno-ekonomicznych w tym marketingu i Zarządzania oraz szeroko rozumianej dyscypliny nauki o polityce. Dużą rolę odgrywają tutaj międzynarodowe studia kulturowe odnoszące się do różnych obszarów Geograficznych całego świata oraz do wybranych aspektów międzynarodowej analizy określonych zjawisk.


Kierunki Dzienne Zaoczne


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Kontakt Składowa 43, 90-127 Łódź
interul@uni.lodz.pl
tel.: (+48 42) 63 54 265
Gdzie? Staticmap?center=51.7713013,19.4720067&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7713013,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl wsmip.uni.lodz.pl

Wybierając studia na naszym Wydziale wybieracie Państwo „międzynarodowość” we wszelkich jej postaciach. To „międzynarodowość” będzie wam towarzyszyła przez...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...