Wydział Zarządzania

Przejdź na stronę!

www.wz.uni.lodz.pl

Opis

Wydział Zarządzania UŁ został powołany do życia z dniem 1 września 1994 roku. Powstał na bazie sześciu jednostek organizacyjnych, wyodrębnionych ze struktury Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, których działalność naukowo-badawcza i edukacyjna koncentrowała się na szeroko pojętej problematyce zarządzania. Historia Wydziału Zarządzania jest zatem krótka, ale jego korzenie sięgają Wydziału Prawno-Ekonomicznego i włączonej do Uniwersytetu Łódzkiego w 1961 r. Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

W okresie piętnastu lat istnienia Wydziału nastąpił znaczący rozwój organizacyjny. Obecnie Wydział składa się z dziewięciu katedr i samodzielnego zakładu . Są to: Katedra Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Katedra Marketingu, Katedra Rachunkowości, Katedra Informatyki, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, Katedra Zarządzania Jakością, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zakład Logistyki. Poza tym w ramach Wydziału funkcjonuje: Ośrodek Międzynarodowych Studiów Rachunkowości oraz Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Centrum Doskonałości w Zakresie Gospodarki Opartej na Wiedzy KNOWBASE. Na Wydziale funkcjonują także jednostki ogólnouczelniane: Centrum Transferu Technologii UŁ. Na uwagę zasługuje również wyraźny wzrost potencjału intelektualnego Wydziału. W chwili powstania Wydział zatrudniał 89 nauczycieli akademickich, dzisiaj już 154. Obok ilościowego rozwoju kadry następują korzystne zmiany jakościowe. Sprzyja temu fakt, iż Wydział posiada uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania. Od 1995 r. sfinalizowano na Wydziale 30 habilitacji i 144 doktoraty. Przeprowadzono dziewięć postępowań o nadanie tytułu profesorskiego. O rozwoju Wydziału świadczy również liczba studentów. Biorąc pod uwagę wszystkie formy i poziomy studiów, wzrosła ona w ciągu dziewięciu lat z 2050 do ponad 4800.

Od momentu powstania do maja 2002 roku Wydział Zarządzania funkcjonował wykorzystując wspólną bazę lokalową z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym. Obecnie posiadamy własny budynek o łącznej powierzchni ok. 16.000 m2. Studenci korzystają z nowocześnie urządzonych sal wykładowych i ćwiczeniowych, w tym klimatyzowanych sal audytoryjnych wyposażonych w najnowszy sprzęt audiowizualny oraz sal komputerowych ze stałym dostępem do Internetu.


Kierunki Dzienne Zaoczne


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Kontakt Matejki 22/26, 90-237 Łódź
dziekanat@wzmail.uni.lodz.pl
tel. 42 635 62 14, 42 635 50 53
Gdzie? Staticmap?center=51.7756558,19.4874598&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7756558,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl www.wz.uni.lodz.pl

Wydział Zarządzania UŁ został powołany do życia z dniem 1 września 1994 roku. Powstał na bazie sześciu jednostek organizacyjnych, wyodrębnionych ze struktury...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...